Thông tin chi tiết:
Phan Thanh Ân
Nhân Viên Y Tế Phan Thanh Ân
Ngày tháng năm sinh 08/08/1991
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Y SĨ
Trình độ Trung Cấp Y
Địa chỉ Diên Lạc - Diên Khánh - Khánh Hòa
Điện thoại 01669849951
Email nghiaansh1@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách