Thông tin chi tiết:
Trần Đình Bảo
Hiệu phó Trần Đình Bảo
Ngày tháng năm sinh 20/02/1973
Giới tính Nam
Trình độ Đại học sư phạm
Địa chỉ Diên An, DiênKhánh, Khánh Hòa
Điện thoại 0983081172
Email baor081172@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

1995-1999 : Giáo viên - Tổng phụ trách Trường TH Diên Tân, Diên Khánh.

1999-2004 : Giáo viên Trường PTCS Diên Xuân Diên Khánh.

2004-2015 : Phó Hiệu trưởng Trường Th Diên Xuân 1, Diên Khánh.

2015- ... : Phó hiệu trưởng Trường TH Suối Hiệp 1, Diên Khánh.