Trường Tiểu học Diên An 1 được xây dựng năm 1922, với tên gọi là trường Phủ Diên Khánh. Qua quá trình lịch sử, trường Phủ Diên Khánh được đổi tên thành trường Tiểu học Diên Khánh (trước 30/4/1975), sau năm 1975 mang tên trường Phổ thông cơ sở Diên An với hai cấp học (cấp 1, cấp 2). Đến năm 1992 theo quyết định số 67/QĐ-TC ngày 08 tháng 7 năm 1992 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, tách cấp 2 ra khỏi cấp 1, lúc bấy giờ mang tên trường Tiểu học Diên An 1.

        Đến tháng 3 năm 2015, trường Tiểu học Diên An 1 được tiếp nhận thêm cơ sở 2 Hoàng Hoa Thám gồm 12 phòng học, một số phòng hành chính. Sau đó cơ sở này được tu sửa và đưa vào sử dụng vào đầu năm học 2015 – 2016. Đến nay tổng diện tích của trường là 4943 m2, với tổng số 15 lớp trên 513 học sinh, bình quân 10 m2/học sinh. 

        Vị trí của trường nằm trên đường 23/10, thuận lợi cho việc đi lại của học sinh để học tập. Trường Tiểu học Diên An 1 có bề dày lịch sử về thời gian và chất lượng đào tạo, đã đào tạo nên những sản phẩm đóng góp tích cực cho công cuộc vệ quốc của dân tộc, cho sự phát triển của địa phương và đất nước. Trường Tiểu học Diên An 1 được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2012, tạo động lực cho sự phát triển của nhà trường.