Trong những năm qua, tình hình cơ sở vật chất (CSVC) của nhà trường đã có những cải thiện rõ rệt, nhà trường đã tham mưu cho các cấp để Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh chuyển giao cơ sở 2 trường Hoàng Hoa Thám cho trường Tiểu học Diên An 1 nhằm tăng thêm diện tích và có đủ phòng học, phòng chức năng. Công tác xã hội hóa giáo dục đã cải thiện được điều kiện CSVC, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học như xây dựng 1 phòng tin học, 1 phòng mĩ thuật, 1 phòng âm nhạc, đổ bê tông sân trường, trang trí các lớp học,.....