Bộ máy lãnh đạo của nhà trường gồm có 02 cán bộ quản lý (CBQL) gồm:

- 1 Hiệu trưởng: PHẠM ĐÌNH TRỌNG

- 1 Phó Hiệu trưởng: HUỲNH THỊ THU THỦY.

     Có Chi bộ Đảng với  tổng số 10 Đảng viên. Các đoàn thể gồm: Tổ chức Công đoàn với 32 công đoàn viên (CĐV), Đoàn thanh niên. Hội đồng sư phạm nhà trường gồm có 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB,GV, NV), trong đó có 23 giáo viên đứng lớp. Tất cả giáo viên trong trường đều đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo chuyên môn.

     Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao trong công tác, tận tụy với nghề nghiệp. Tập thể sư phạm nhà trường luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, có nhiều biện pháp tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tạo được chuyển biến tích cực trong sự phát triển của nhà trường.