THÀNH VIÊN TỔ 3 GỒM: 

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Hệ đào tạo

Dạy lớp

Chức vụ

01

Bùi Thị Diễm Trang

1972

ĐHTH

3A

Tổ trưởng

02

Thái Thị Thanh Thuý

1966

CĐTH

3B

 

03

Bùi Thị Kim Vân

1987

ĐHTD

GVTD

 

04

Trần Nguyễn Cẩm Tú

1985

ĐHAN

GVAN

 

05

Võ Thị Kim Thoa

1992

CĐSP

GV-TPT