THÀNH VIÊN TỔ 3 GỒM: 

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Hệ đào tạo

Dạy lớp

Chức vụ

01

Bùi Thị Diễm Trang

1972

ĐHTH

3C

Tổ trưởng

02

Bùi Thị Hồng Linh

1990

ĐHTH

3A

GVCN

03

Hoàng Thị Liễu Chi

1991

CĐTD

3B

GVCN

04

Trần Nguyễn Cẩm Tú

1985

ĐHAN

K1,2,

3,4,5

GV âm nhạc

05

Bùi Thị Kim Vân

1987

ĐH

K1,2,

3,4,5

GV Thể dục