THÀNH VIÊN TỔ 2 GỒM: 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Hệ đào tạo

Dạy lớp

Chức vụ

01

Ngô Thị Hồng Quế

1983

ĐHTH

2B

Tổ trưởng

02

Nguyễn Thị Thanh Trúc

1989

ĐHTH

2C

 

03

Cù Thị Thúy Vân

1973

CĐTH

GV Mĩ thuật

 

04

Hà Thị Kim Nga

1968

ĐHTH

2A

 

05

Ngô Thị Bích Ngọc

1994

CĐSP

GV Tin