THÀNH VIÊN TỔ 2 GỒM: 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Hệ đào tạo

Dạy lớp

Chức vụ

01

Ngô Thị Hồng Quế

1983

ĐHTH

2B

Tổ trưởng

02

Nguyễn Thị Bích Kiểu

1980

ĐHTH

2C

GVCN

03

Trần Thị Sương

1981

CĐTH

2A

GVCN

04

Võ Thị Kim Thoa

1992

CĐTH

 

TPT

05

Nguyễn Ngọc Giàu

1986

TC

 

NV Thư Viện