THÀNH VIÊN TỔ 1 GỒM:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Hệ đào tạo

Dạy lớp

Chức vụ

01

Huỳnh Thị Kim Thoa

1977

DHTH

1C

GVCN

02

Nguyễn Lê Thanh Trúc

1976

ĐHTH

1B

Tổ trưởng

03

Lê Vũ Bích Trâm

1982

CĐTH

1A

GVCN

04

Hà Thị Kim Nga

1968

ĐHTH

 

GVDT