THÀNH VIÊN TỔ 1 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Hệ đào tạo

Dạy lớp

Chức vụ

01

Trần Thị Sương

1981

CĐTH

1D

 

02

Nguyễn Lê Thanh Trúc

1976

ĐHTH

1B

Tổ trưởng

03

Lê Vũ Bích Trâm

1982

CĐTH

GVDT

 

04

Bùi Thị Hồng Linh

1990

ĐHTH

1C

 

05

Nguyễn Như Ánh Thư

1991

ĐHTH

1A