BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Hệ đào tạo

Dạy lớp

Chức vụ

01

Phạm Đình Trọng

1966

ĐHTH

5A ( 2 tiết/ tuần )

Hiệu trưởng

 

02

Huỳnh Thị Thu Thuỷ

1976

ĐHTH

5A, 5C ( 4 tiết/tuần)

Phó hiệu trưởng