Saturday, 18/09/2021 - 12:14|
PHÁT HUY TINH THẦN PHÒNG, CHỐNG COVID, CHUNG TAY ĐẨY LÙI NẠN MUA BÁN NGƯỜI. PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI CÁ NHÂN VÀ TOÀN XÃ HỘI.
<a href="/kha-dienkhanh-thcstrinhphong/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc-tu-so" title="Tin tức từ Sở" rel="dofollow">Tin tức từ Sở</a>
Công văn số 1530/SGDĐT-QLCL V/v chuẩn bị CSVC phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Kế hoạch số 1312/KH-SGDĐT triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 15/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện CV số 1090/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT Khánh Hòa về hoạt động dạy và học trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch bệnh hiện nay.
Thực hiện CV số 3711/UBND-KGVX của UBND tỉnh Khánh Hòa về hoạt động dạy và học trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch bệnh hiện nay.
Quyết định về việc Công nhận Trường trung học cơ sở Trịnh Phong, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh đạt chuẩn quốc gia
Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Hướng dẫn thực hiện Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT về Ban hành quy chế quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người về công tác phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
V/v triển khai, thực hiện chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/01/2021
Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm 2020
<a href="/kha-dienkhanh-thcstrinhphong/tin-tuc-thong-bao/thong-bao-tu-phong" title="Thông báo từ Phòng" rel="dofollow">Thông báo từ Phòng</a>
Công văn số 662/PGD&ĐT-GDTHCS V/v tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục lớp 6 năm học 2021-2022
Kế hoạch số 659/KH-PGD&ĐT tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, GDPT và GDTX trên địa bàn huyện Diên Khánh trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Công văn số 667/PGD&ĐT-GDTHCS V/v hướng dẫn triển khai dạy học trực tuyến trong điều kiện không thể dạy học trực tiếp năm học 2021-2022
Công văn số 668/PGD&ĐT-GDTH V/v Tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19
Công văn số 701/PGD&ĐT-THTĐ V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện năm học 2021-2022 ứng phó với dịch covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo
CV số 597/PGD&ĐT- YT V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền, đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng Vss-ID -Bảo hiểm xã hội số thay thế thẻ BHYT giấy
Công văn số 572/PGD&ĐT-YT V/v triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay.
Công văn số 560/PGD&ĐT-YT V/v triển khai công tác tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.
Công văn số 1617/UBND V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
Công văn số 537/PGD&ĐT-GDTH V/v thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021
Công văn số 532/PGD&ĐT-THTĐ V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT cho học sinh trong dịp hè và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Video Clip
Văn bản mới
Liên kết website