Wednesday, 10/08/2022 - 06:46|
YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ ĐỂ XÂY DỰNG HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH - PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TOÀN XÃ HỘI
Công văn số 1530/SGDĐT-QLCL V/v chuẩn bị CSVC phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Kế hoạch số 1312/KH-SGDĐT triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 15/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện CV số 1090/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT Khánh Hòa về hoạt động dạy và học trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch bệnh hiện nay.
Thực hiện CV số 3711/UBND-KGVX của UBND tỉnh Khánh Hòa về hoạt động dạy và học trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch bệnh hiện nay.
Quyết định về việc Công nhận Trường trung học cơ sở Trịnh Phong, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh đạt chuẩn quốc gia
Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Hướng dẫn thực hiện Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT về Ban hành quy chế quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người về công tác phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
V/v triển khai, thực hiện chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/01/2021
Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022
Video Clip
Văn bản mới
Liên kết website