Tuesday, 15/06/2021 - 08:19|
Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 "Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh"
<a href="/kha-dienkhanh-thcstrinhphong/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc-tu-so" title="Tin tức từ Sở" rel="dofollow">Tin tức từ Sở</a>
Kế hoạch số 1312/KH-SGDĐT triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 15/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện CV số 1090/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT Khánh Hòa về hoạt động dạy và học trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch bệnh hiện nay.
Thực hiện CV số 3711/UBND-KGVX của UBND tỉnh Khánh Hòa về hoạt động dạy và học trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch bệnh hiện nay.
Quyết định về việc Công nhận Trường trung học cơ sở Trịnh Phong, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh đạt chuẩn quốc gia
Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Hướng dẫn thực hiện Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT về Ban hành quy chế quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người về công tác phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
V/v triển khai, thực hiện chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/01/2021
Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm 2020
Gắn bồi dưỡng giáo viên với đổi mới chương trình, sách giáo khoa
<a href="/kha-dienkhanh-thcstrinhphong/tin-tuc-thong-bao/thong-bao-tu-phong" title="Thông báo từ Phòng" rel="dofollow">Thông báo từ Phòng</a>
Cv số 437 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 211/TB-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh và Công điện số 02/CĐCTUBND ngày 31/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống ...
Thực hiện công văn số 435/PGD&ĐT-KH V/v triển khai thực hiện Chỉ thi số 07/CT-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện công văn số 417/PGD&ĐT-GDTH V/v tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh hè năm 2021
Thực hiện Công văn số 409/PGD&ĐT-YT V/v triển khai thực hiện các Thông báo của Văn phòng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thực hiện công văn số 402/PGD&ĐT-THTĐ V/v triển khai thực hiện Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính Phủ
Thực hiện công văn số 397/PGDĐT-GDTHCS V/v bảo đảm an toàn Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022
CV số 372 V/v tăng cường triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ngành Giáo dục trong tình hình mới, thực hiện khai báo y tế điện tử bằng mã QR
CV số 359 V/v thông báo Triển lãm Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021
Phòng GD&ĐT huyện Diên Khánh triển khai thực hiện các nội dung về hoạt động dạy và học ở các cơ sở giáo dục trong tình hình dịch bệnh hiện nay.
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diên Khánh
Thực hiện công văn số 306/PGD&ĐT-THTĐ về việc tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" trên mạng xã hội VCNet năm 2021
Thực hiện công văn số 320/PGD&ĐT-GDTHCS về việc thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022
<a href="/kha-dienkhanh-thcstrinhphong/tin-tuc-thong-bao/noi-dung-tuyen-truyen" title="NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN" rel="dofollow">TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN</a>
Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học
Video Clip
Văn bản mới
Liên kết website