Quảng cáo
Đăng nhập
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Tháng 07 : 44
Năm 2022 : 3.213
Học sinh

HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN TẠO BÀI GIẢNG E- LEARNING BẰNG PHẦN MỀM ISPRING SUITE

Ngày ban hành:
27/02/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/10/2019
Ngày hiệu lực:
15/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/09/2019
Ngày hiệu lực:
21/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực