Giới thiệu chung tổ Toán - Lý - Tin

 8 thành viên - 2 nam

 2 đảng viên

 

DANH SÁCH TỔ TOÁN - LÝ - TIN

STTHọ và TênChức vụChuyên ngành
1Lý Văn ThiệnTổ trưởngVật lí
2Lê Thị HươngTổ phóToán
3Trà Kim Kiều ChiChủ tịch công đoànVật lí
4Phạm Thị Bích Trâm Vật lí - Tin học
5Diệp Lê Thanh Ân Toán - Tin
6Võ Thị Hồng Hoa Toán - Tin
7Lê Thị Thẩm Quân Tin 
8Huỳnh Đắc Tố Toán