Ngày 28.9.2019 vừa qua trường THCS Nguyễn Du đã tổ chức hội nghị  cán bộ - công chức - viên chức nghiêm túc, hiệu quả. Tại hội nghị đã đề ra những phương hướng hoạt động hiệu quả cho năm học mới 2019 - 2020. Đồng thời sau khi hội nghị kết thúc nhà trường cùng toàn bộ giáo viên, nhân viên chia tay thầy Nguyễn Trọng - Hiêu phó nhà trường về nghỉ hưu sau hơn 30 năm công tác trong không khí bồi hồi xúc động, xao xuyến.

                                                                   Thầy Nguyễn Nho - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại hội nghị

                                                                                       Cô Chi - Chủ tịch công đoàn kí bản cam kết

                                                                   Tổ Hóa - Sinh - TD trình bày bài tham luận

                           Thầy Nguyễn Nho - Hiệu trưởng nhà trường đại diện công đoàn tặng quà chia tay thầy Nguyễn Trọng - Hiệu phó nhà trường

                                                                              Tổ Tiếng anh đại diện tặng quà

                                                                                                               Tổ văn phòng tặng quà

                                                                                                             Tổ sử - địa tặng quà

                                                                                                               Tổ Ngữ văn tặng quà

                                                                     Tổ Hóa - Sinh - TD đại diện tổ trưởng tặng quà

                                               Thầy Nguyễn Trọng phát biểu cảm ơn nhà trường - giáo viên