Sáng ngày 26/02/2021, tại trường THCS Nguyễn Du tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua khối THCS HK1. Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được trong HK1 của các trường THCS và trường TH&THCS trong toàn huyện và đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trong HK2.

HỘI NGHỊ SƠ KẾT THI ĐUA KHỐI THCS - HKI

Sáng ngày 26/02/2021, tại trường THCS Nguyễn Du tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua khối THCS HK1. Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được trong HK1 của các trường THCS và trường TH&THCS trong toàn huyện và đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trong HK2.

 Tham dự Hội nghị có Ông Lê Trung Nghĩa – Phó trưởng PGD&ĐT Diên Khánh; Ông Trần Văn Tài – Chuyên viên phụ trách công tác thi đua PGD&ĐT Diên Khánh; Ông Nguyễn Vũ Lộc – Chuyên viên phụ trách công tác chuyên môn PGD&ĐT Diên Khánh. Tại Hội nghị, Ông Lê Trung Nghĩa – Phó trưởng PGD&ĐT Diên Khánh đã trao đổi một số công tác trọng tâm trong HK2. Hội nghị đã thảo luận, trao luận và đi đến thống nhất một số nội dung trong tiêu chí đánh giá thi đua ở bậc THCS.