"Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, vì ngày mai ta xây đắp những công trình vĩ đại"! Thật vinh dự và tự hào với biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam. Trải qua 87 năm (26/03/1931 - 26/03/2019), cùng sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang cùng dân tộc, đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích của nhân dân. Đoàn ta ngày một trưởng thành, vững bước đi lên cùng sự nghiệp cách mạng chung của cả nước! 

Trong không khí náo nức thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn 26 – 03. Ngày 11/3/2019, tập thể GV và HS khối 8 cùng thực hiện chương trình ngoại khóa để cùng nói lời chúc mừng Đoàn ta 87 mùa hoa với chủ điểm "TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN".

Buổi ngoại khóa diễn ra gồm 3 phần: 

- Hoạt cảnh Lý Tự Trọng

- Phần thi khán giả

- Trò chơi vận động: Những chiến sĩ Trung kiên

* Một số hình ảnh của buổi ngoại khóa: