Nhằm tạo sân chơi bổ ích, qua đó củng cố và mở rộng kiến thức cho các em học sinh khối 6 tổ Toán - Lý - Tin tổ chức buổi ngoại khóa " Đấu trường tri ...