ĐẠI THI HÀO DÂN TỘC NGUYỄN DU

A/. Cuộc đời :

          Nguyễn Du ( 1765-1820 ) tên chữ là Tố Như , hiệu là Thanh Hiên , quê làng Tiên Điền , huyện Nghi Xuân , tỉnh Hà Tĩnh .

          Nguyễn Du sinh ra trong một gia đình quý tộc thời Lê Mạc , có truyền thống về văn học . Cha ông là tiến sĩ Nguyễn Nghiễm từng làm quan đến chức tể tướng . Mẹ ông là một phụ nữ bình dân , quê ở Bắc Ninh .

          Từ năm ông lên 11 tuổi thì nhà có biến lớn : cha và mẹ lần lượt qua đời . Nguyễn Du học rộng , tinh thông cả nho học , Phật học và Đạo học . Nhưng ông chỉ đỗ Tam Trường , làm quan với triều Lê trong một thời gian ngắn . Vốn trung thành với nhà Lê nên khi Quang Trung thống nhất đất nước , Nguyễn Du đã chống Tây Sơn , nhưng thất bại . ông lưu lạc 10 năm ở đất Bắc rồi về sống ở quê hương , nếm đủ mùi gian khổ , nên cảm thông với nỗi đau khổ của nhân dân .

          Từ năm 1802 , ông miễn cưỡng ra làm quan cho nhà Nguyễn trong 18 năm ( 1802 –1820 ) , triều Nguyễn luôn trọng dụng ông : Tri huyện Phù Dung rồi Tri phủ Thường Tín , Đông các điện học sĩ , cai bạ Quảng Bình , Tham tri bộ Lễ . Hai lần được cử làm chánh sứ sang Trung Quốc : lần 1 (1813-1814) ; lần 2 (1820) ,ông chưa kịp đi thì đã bị bệnh , mất tại Huế .

B/- Sự nghiệp sáng tác :

          Nguyễn Du để lại cho đời nhiều tác phẩm văn chương thấm đẫm một tinh thần nhân đạo sâu sắc , đặc biệt là Truyện Kiều (Đoạn trường tân thanh ) gồm : 3254 câu thơ lục bát ghi lại thân phận đau đớn của nàng Kiều . “ Truyện Kiều “ là một thiên tuyệt tác trong nền văn học cổ Việt Nam , từ ngày ra đời đến nay được nhân dân yêu mến ( đọc Kiều , ngâm Kiều , bói Kiều , lẫy Kiều … ) nhiều người dân không hề biết chữ mà vẫn thuộc Kiều . Và Truyện Kiều từ lâu đã được đưa vào học trong chương trình văn 9 .

          Nguyễn Du là đại thi hào của dân tộc . Năm 1965 , thế giới đã long trọng tổ chức kỉ niệm 200 năm ngày sinh của ông .