TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU

           Trường THCS Nguyễn Du tiền thân là trường cấp 2 Diên Lạc được thành lập năm 1985. Năm 1992 trường được vinh dự mang tên đại thi hào dân tộc Nguyễn Du .

           Các tổ chức, bộ phận trong nhà trường năm học 2018-2019 :
 

- Tổng số Cán bộ, giáo viên, nhân viên: 47
(Ban Giám hiệu: 2, Giaó viên :37, nhân viên :8)
- Chi bộ: 12 Đảng viên.
- Đoàn viên Công Đoàn: 47  
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 21 đoàn viên.
- Trình độ chuyên môn : ĐH:37,CĐ:5,TC : 2, THPT : 3
- Tổ chuyên môn: 5Tổ ( Toán –Tin-Lý –Công nghệ, Ngữ Văn-Nhạc, Tiếng Anh,Hoá-Sinh-TD, Sử-Địa-MT) và 1 tổ Văn phòng).
- Tổng số lớp học: 19 ,với 610 học sinh
        Khối 6 :5 lớp  
        Khối 7 :5 lớp         
        Khối 8 :5 lớp 
        Khối 9 :4 lớp 

         Sau 33 năm hoạt động giảng dạy và giáo dục (1985-2018) nhà trường đã có những bước phát triển đáng :Cơ sở vật chất của nhà trường được huyện,PGDĐT quan tâm đầu tư và xây mới trường vào năm 2010 .Trường có các khối công trình học tập ,chức năng ,phục vụ ,vệ sinh ,thiết bị dạy và học cơ bản đủ được trang bị bảo đảm nhu cầu làm việc và phục vụ công tác dạy và học.    


         

Các thành tích:Từ 1998 đến 2018 :
 

Quốc gia : giải 3 lĩnh vực cuộc thi KHKT 
Học sinh giỏi cấp Tỉnh :34
Học sinh giỏi cấp huyện: 116
Chiến sĩ thi đua : 56
Giáo viên giỏi cấp huyện : 65. Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 12
Trường đạt  Chuẩn quốc gia giai đoạn :2013-2017
Kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 3