Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Ngô Quyền

Suối Hiệp-Diên Khánh-Khánh Hòa
02583745439
c2nquyen.dk@khanhhoa.edu.vn