Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 08 : 56
Năm 2022 : 3.233
 • Lê Quang Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Lý-Hóa-Sinh-Công Nghệ-TD
  • Điện thoại:
   0905757983
  • Email:
   lqsang.c2nquyen.dk@khanhhoa.edu.vn
 • Hồ Trần Tuyết Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Toán-Tin
  • Email:
   httlinh.c2nquyen.dk@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Trương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh-Sử-Địa-Công Dân
  • Email:
   Ntgiang.c2nquyen.dk@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Kim Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Tiếng Anh-Sử-Địa-Công Dân
  • Email:
   Ttkhanh.c2nquyen.dk@khanhhoa.edu.vn
Video Clip