GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  suối hiệp-Diên Khánh-Khánh Hòa

Email:  c2nquyen.dk@khanhhoa.edu.vn

Điện thoại: 02583745439

 

1. Quá trình phát triển và truyền thống Nhà trường

                 Hạng trường: Trường thuộc hạng 3 

          Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền được thành lập theo Quyết định số 176/QĐ-TC ngày 11/8/1995 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Khánh Hòa; tọa lạc trên diện tích 7.406,4m2, thuộc địa bàn thôn Thủy Xương xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

           Chất lượng giáo dục của nhà trường mỗi năm được nâng cao, số lượng học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh khá ổn định. Hàng năm, tỉ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS đạt từ 98 – 100%, tỉ lệ tuyển vào lớp 10 trên 80%, tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng trên 95%.

          Nhiều năm trường được công nhận Trường Tiên tiến cấp huyện. Cơ sở vật chất (CSVC) của nhà trường được xây dựng 2 giai đoạn: 01 khối 10 phòng học được đưa vào sử dụng tháng 04/2012, khối phòng hành chánh và khối 6 phòng bộ môn được bàn giao và đưa vào sử dụng theo quyết định số 04/QĐ-PGD&ĐT ngày 27/9/2016.

2. Đội ngũ giáo viên:

       Tổng số CB-GV-NV: 42. Trong đó:

       - Cán bộ quản lý: 02

         - Giáo viên: 30 giáo viên đứng lớp - Tỉ lệ GV/lớp: 1,88; 01 Tổng phụ trách

         - Nhân viên: 09 người, gồm: 01 kế toán; 01 thư viện; 01 văn thư; 01 y tế; 01 thiết bị; 01 phục vụ; 03 bảo vệ. 

      Năm học 2016 - 2017, trường có 30 giáo viên (GV) trực tiếp giảng dạy. 100% GV có trình độ đạt chuẩn trong đó có 25 GV trình độ đại học chiếm tỉ lệ 83,3%. Số học sinh là 426 em chia thành 16 lớp. Trường có tổ chức Chi bộ đảng gồm 8 đảng viên, liên tục đạt trong sạch vững mạnh, giữ vai trò lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường. Các tổ chức: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Ban đại diện CMHS đều hoạt động tích cực, góp phần cùng nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.
4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.
- Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường, tổ chức các hoạt động trãi nghiệm giúp các em hòa nhập với xu thế phát triển cả xã hội.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với yêu cầu của từng môn học; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các buổi học, sinh hoạt ngoại khoá, chuyên đề.
- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, tổ chức và khai thác hiệu quả tính năng của các phòng bộ môn, thực hành.
* Hoạt động giáo dục bổ trợ:
- Thực hiện các Kế hoạch, chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động Đoàn – Đội – hoạt động TDTT, văn nghệ trong nhà trường và tham gia các cuộc thi do các cấp tổ chức.
- Tăng cường sự phối hợp với các đoàn thể, tổ chức xã hội trên địa bàn, với CMHS tổ chức các hoạt động giáo dục: các hoạt động xã hội, hoạt động khuyến học khuyến tài, hoạt động đền ơn đáp nghĩa ....

 

Ban giám hiệu Trường THCS Ngô Quyền