Friday, 24/09/2021 - 21:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phan Chu Trinh

THỜI KHÓA BIỂU HKI/2020-2021- 2 BUỔI/NGÀY

Tài liệu đính kèm: Tải về

THỜI KHÓA BIỂU HKI/2020-2021- HAI BUỔ/NGÀY

Áp dụng từ ngày 07/09/2020

KHỐI 6

 

 

6/1

6/2

6/3

 

 

( Diễm)

( Lan)

( Lam)

Sáng thứ
hai

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

3

Toán (Tùng)

T.Anh (Thiện)

Văn (Thoan)

4

T.Anh (Hoàng)

Sinh (Yến)

T.Anh (Thiện)

5

 

 

 

Chiu thứ
hai

1

Sinh (Yến)

M.thuật (Hoa)

CN (Oanh)

2

M.thuật (Hoa)

CD (Hòa)

Sinh (Yến)

3

Lý (Cử)

CN (Oanh)

CD (Hòa)

4

 

 

 

5

 

 

 

Sáng Thứ    ba

1

T.Anh (Hoàng)

Toán (Tùng)

Văn (Thoan)

2

T.dục (Duyên)

Văn (Thoan)

Toán (Lam)

3

CN (Hảo)

T.dục (Duyên)

Lý (Cử)

4

Văn (Thoan)

Lý (Cử)

T.dục (Duyên)

5

 

 

 

 

Chiều Thứ
ba

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Sáng Thứ

1

Toán (Tùng)

CN (Oanh)

Địa (Lan)

2

Địa (Lan)

T.Anh (Thiện)

CN (Oanh)

3

T.Anh (Hoàng)

Địa (Lan)

T.Anh (Thiện)

4

Văn (Thoan)

Toán (Tùng)

Toán (Lam)

5

CN (Hảo)

Â.nhạc (Diễm)

Toán (Lam)

Chiều Thứ

1

 

 

 

2

Phụ đạo HSY và BDHSG theo kế hoạch

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Sáng Thứ năm

1

Văn (Thoan)

Toán (Tùng)

Sử (Luận)

2

Văn (Thoan)

Sử (Luận)

Â.nhạc (Diễm)

3

Toán (Tùng)

Văn (Thoan)

Toán (Lam)

4

Â.nhạc (Diễm)

Văn (Thoan)

M.thuật (Hoa)

5

 

 

 

ChiềuThứ năm

1

Sinh (Yến)

T.Anh (Thiện)

Tin (Viên)

2

CD (Hòa)

Sinh (Yến)

Tin (Viên)

3

Toán (Tùng)

Văn (Thoan)

Sinh (Yến)

4

 

 

 

5

 

 

 

Sáng Thứ sáu

1

T.dục (Duyên)

Tin (Thêm)

T.Anh (Thiện)

2

Sử (Luận)

Tin (Thêm)

T.dục (Duyên)

3

Tin (Thêm)

Toán (Tùng)

Văn (Thoan)

4

Tin (Thêm)

T.dục (Duyên)

Văn (Thoan)

5

 

 

 

Chiều Thứ sáu

1

 

 

 

2

Phụ đạo HSY và BDHSG theo kế hoạch

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Thứ bảy

1

HĐNG (Diễm)

HĐNG (Lan)

HĐNG (Lam)

2

Họp hội đồng/ SHCM/ SHCN/ Ngoại khóa

      

 

KHỐI 7

 

 

7/1

7/2

7/3

 

 

( Hoa)

( Chi)

( Hiền)

Sáng thứ
hai

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

3

Văn (Anh)

Sử (Hòa)

Sử (Lan)

4

Toán (Tùng)

Văn (Anh)

T.Anh (Trâm)

5

 

 

 

Chiu thứ
hai

1

Tin (Viên)

Toán (Xi)

Sinh (Chi)

2

Tin (Viên)

Sinh (Chi)

Toán (Xi)

3

Sinh (Chi)

T.Anh (Thiện)

Văn (Tâm)

4

 

 

 

5

 

 

 

Sáng Thứ    ba

1

Địa (Lan)

Văn (Anh)

CN (Duyên)

2

CN (Hoa)

Địa (Lan)

T.dục (Hiền)

3

Văn (Anh)

T.dục (Hiền)

Tin (Viên)

4

T.dục (Hiền)

CN (Hạnh)

Tin (Viên)

5

 

 

 

 

1

T.Anh (Trâm)

Tin (Viên)

Văn (Tâm)

Chiều Thứ
ba

2

Sử (Lan)

Tin (Viên)

Lý (Oanh)

3

Lý (Oanh)

Toán (Xi)

Địa (Lan)

4

 

 

 

5

 

 

 

Sáng Thứ

1

T.Anh (Trâm)

Sinh (Chi)

Â.nhạc (Diễm)

2

Sinh (Chi)

Â.nhạc (Diễm)

Toán (Xi)

3

Toán (Tùng)

Văn (Anh)

T.Anh (Trâm)

4

Â.nhạc (Diễm)

Văn (Anh)

Sinh (Chi)

5

 

 

 

Chiều Thứ   tư

1

 

 

 

2

Phụ đạo HSY và BDHSG theo kế hoạch

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Sáng Thứ năm

1

Địa (Lan)

T.Anh (Thiện)

M.thuật (Hoa)

2

Toán (Tùng)

Địa (Lan)

T.Anh (Trâm)

3

Văn (Anh)

M.thuật (Hoa)

Toán (Xi)

4

Văn (Anh)

Toán (Xi)

Địa (Lan)

5

 

 

 

ChiềuThứ năm

1

Sử (Lan)

Sử (Hòa)

CD (Phượng)

2

T.dục (Hiền)

CD (Phượng)

Sử (Lan)

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Sáng Thứ sáu

1

M.thuật (Hoa)

Toán (Xi)

T.dục (Hiền)

2

T.Anh (Trâm)

T.Anh (Thiện)

Toán (Xi)

3

CD (Phượng)

Lý (Oanh)

Văn (Tâm)

4

Toán (Tùng)

T.dục (Hiền)

Văn (Tâm)

5

 

 

 

ChiềuThứ sáu

1

 

 

 

2

Phụ đạo HSY và BDHSG theo kế hoạch

3

 

 

 

4

 

 

 

Thứ bảy

1

HĐNG (Hoa)

HĐNG(Chi)

HĐNG(Hiền)

2

Họp hội đồng/ SHCM/ SHCN/ Ngoại khóa

 

KHỐI 8

 

 

8/1

8/2

8/3

 

 

(Luận)

(Cử)

(Duyên)

Sáng thứ
hai

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

3

Toán (Xi)

T.Anh (Trâm)

T.Anh (Hoàng)

4

Lý (Oanh)

Toán (Viên)

Toán (Xi)

5

 

 

 

Chiu thứ
hai

1

Â.nhạc (Diễm)

Văn (Anh)

Sử (Luận)

2

Văn (Anh)

Sử (Luận)

Â.nhạc (Diễm)

3

Sử (Luận)

Â.nhạc (Diễm)

Văn (Anh)

4

 

 

 

5

 

 

 

Sáng Thứ    ba

1

Sinh (Chi)

Toán (Viên)

Tin (Thêm)

2

CN (Tùng)

Lý (Cử)

Tin (Thêm)

3

T.Anh (Hoàng)

Sinh (Chi)

CN (Tùng)

4

Văn (Anh)

CN (Tùng)

Sinh (Chi)

5

 

 

 

 

Chiều Thứ
ba

1

Toán (Xi)

T.dục (Duyên)

CD (Phượng)

2

CD (Phượng)

T.Anh (Trâm)

T.dục (Duyên)

3

T.dục (Duyên)

CD (Phượng)

T.Anh (Hoàng)

4

 

 

 

5

 

 

 

Sáng Thứ

1

Toán (Xi)

Văn (Anh)

Địa (Hảo)

2

M.thuật (Hoa)

Địa (Hảo)

Hoá (Hạnh)

3

Địa (Hảo)

Sử (Luận)

Toán (Xi)

4

Hoá (Hạnh)

M.thuật (Hoa)

Sử (Luận)

5

Sử (Luận)

Hoá (Hạnh)

M.thuật (Hoa)

Chiều Thứ   tư

1

 

 

 

2

Phụ đạo HSY và BDHSG theo kế hoạch

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Sáng Thứ năm

1

T.Anh (Hoàng)

Tin (Thêm)

Văn (Anh)

2

T.dục (Duyên)

Tin (Thêm)

Toán (Xi)

3

Tin (Thêm)

T.dục (Duyên)

T.Anh (Hoàng)

4

Tin (Thêm)

Toán (Viên)

T.dục (Duyên)

5

 

 

 

ChiềuThứ năm

1

CN (Tùng)

Hoá (Hạnh)

Sinh (Chi)

2

Sinh (Chi)

CN (Tùng)

Văn (Anh)

3

Hoá (Hạnh)

Sinh (Chi)

Văn (Anh)

4

 

 

 

5

 

 

 

Sáng Thứ sáu

1

Văn (Anh)

T.Anh (Trâm)

Hoá (Hạnh)

2

Văn (Anh)

Toán (Viên)

CN (Tùng)

3

T.Anh (Hoàng)

Văn (Anh)

Toán (Xi)

4

Toán (Xi)

Văn (Anh)

Lý (Oanh)

5

 

 

 

ChiềuThứ sáu

1

 

 

 

2

Phụ đạo HSY và BDHSG theo kế hoạch

3

 

 

 

4

 

 

 

Thứ bảy

1

HĐNG(Luận)

HĐNG(Cử)

HĐNG( Duyên)

2

Họp hội đồng/ SHCM/ SHCN/ Ngoại khóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI 9

 

 

9/1

9/2

9/3

 

 

(Yến)

( Oanh)

(Trâm)

Sáng thứ
hai

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

3

Toán (Lam)

Văn (Tâm)

Toán (Viên)

4

Văn (Thoan)

Toán (Lam)

Văn (Tâm)

5

 

 

 

Chiu thứ
hai

1

T.dục (Hiền)

Hoá (Hạnh)

Lý (Cử)

2

Hoá (Hạnh)

T.Anh (Thiện)

T.dục (Hiền)

3

M.thuật (Hoa)

T.dục (Hiền)

Hoá (Hạnh)

4

 

 

 

5

 

 

 

Sáng Thứ    ba

1

Toán (Lam)

Văn (Tâm)

Địa (Hảo)

2

CN (Thiện)

Địa (Hảo)

Toán (Viên)

3

Văn (Thoan)

Toán (Lam)

Văn (Tâm)

4

Địa (Hảo)

 

Văn (Tâm)

5

 

 

 

 

1

Lý (Cử)

Lý (Oanh)

Sinh (Yến)

Chiều Thứ
ba

2

T.Anh (Hoàng)

Sinh (Yến)

CN (Cử)

3

Sinh (Yến)

Tin (Thêm)

T.Anh (Trâm)

4

 

Tin (Thêm)

 

5

 

 

 

Sáng Thứ

1

Văn (Thoan)

Toán (Lam)

CD (Hiền)

2

Văn (Thoan)

CD (Hiền)

Văn (Tâm)

3

Toán (Lam)

Văn (Tâm)

Tin (Thêm)

4

CD (Hiền)

Văn (Tâm)

Tin (Thêm)

5

 

 

 

Chiều Thứ   tư

1

 

 

 

2

Phụ đạo HSY và BDHSG theo kế hoạch

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Sáng Thứ năm

1

Toán (Lam)

Địa (Hảo)

T.Anh (Trâm)

2

Địa (Hảo)

Toán (Lam)

Lý (Cử)

3

Lý (Cử)

T.Anh (Thiện)

Toán (Viên)

4

 

CN (Cử)

Địa (Hảo)

5

 

 

 

ChiềuThứ năm

1

Sử (Luận)

T.dục (Hiền)

Văn (Tâm)

2

Văn (Thoan)

Văn (Tâm)

Hoá (Hạnh)

3

Tin (Thêm)

Sử (Luận)

T.dục (Hiền)

4

Tin (Thêm)

 

 

5

 

 

 

Sáng Thứ sáu

1

Sinh (Yến)

Lý (Oanh)

Sử (Luận)

2

T.dục (Hiền)

Hoá (Hạnh)

M.thuật (Hoa)

3

Hoá (Hạnh)

Sinh (Yến)

Toán (Viên)

4

T.Anh (Hoàng)

M.thuật (Hoa)

Sinh (Yến)

5

 

 

 

ChiềuThứ sáu

1

 

 

 

2

Phụ đạo HSY và BDHSG theo kế hoạch

3

 

 

 

4

 

 

 

Thứ bảy

1

HĐNG(Yến)

HĐNG(Oanh)

HĐNG(Trâm)

2

Họp hội đồng/ SHCM/ SHCN/ Ngoại khóa

 

Cam Thành Nam, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

  

      PHT

 
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 9
Tháng 09 : 621
Năm 2021 : 2.129