Wednesday, 27/10/2021 - 00:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phan Chu Trinh

THỜI KHÓA BIỂU HK2/2020-2021- 2 BUỔI/NGÀY- LẦN 2

Tài liệu đính kèm: Tải về

THỜI KHÓA BIỂU HK2/2020-2021- 2 BUỔI/NGÀY- LẦN 2

Áp dụng từ ngày 08/03/2021

KHỐI 6

Thứ

Buổi

Tiết

6/1

6/2

6/3

( Diễm)

( Lan)

( Lam)

Thứ
hai

 

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Buổi sáng

2

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

3

Toán (Tùng)

Văn (Thoan)

T.Anh (Thiện)

4

T.Anh (Hoàng)

Toán (Tùng)

Sinh (Duyên)

 

5

 

 

 

 

1

Lý (Cử)

CN (Oanh)

Văn (Thoan)

Buổi chiều

2

Văn (Thoan)

T.Anh (Thiện)

CN (Oanh)

3

Sử (Luận)

Lý (Cử)

Toán (Lam)

4

PĐHSY Anh 6 Hoàng

 

5

 

 

 

 Thứ ba

 

1

T.Anh (Hoàng)

Văn (Thoan)

T.dục (Duyên)

Buổi sáng

2

Sinh (Duyên)

Văn (Thoan)

Sử (Luận)

3

CN (Hảo)

Toán (Tùng)

Toán (Lam)

4

Văn (Thoan)

Sinh (Duyên)

Lý (Cử)

 

5

 

 

 

 

1

T.dục (Hiền)

T.Anh (Thiện)

CD (Phượng)

Buổi chiều

2

Địa (Lan)

CD (Phượng)

Toán (Lam)

3

Toán (Tùng)

T.dục (Hiền)

Địa (Lan)

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 Thứ

 

1

M.thuật (Hoa)

CN (Oanh)

Văn (Thoan)

 

2

Văn (Thoan)

Địa (Lan)

CN (Oanh)

Buổi sáng

3

Toán (Tùng)

Sử (Luận)

Tin (Viên)

 

4

CD (Hiền)

Toán (Tùng)

Tin (Viên)

 

5

 

 

 

 

1

Â.nhạc (Diễm)

Văn (Thoan)

Toán (Lam)

 

2

Toán (Tùng)

T.Anh (Thiện)

Văn (Thoan)

Buổi chiều

3

Văn (Thoan)

Â.nhạc (Diễm)

T.Anh (Thiện)

 

4

PĐHSY Anh 6 Hoàng

Thứ năm

 

1

Sinh (Duyên)

M.thuật (Hoa)

Văn (Thoan)

 

2

Văn (Thoan)

Sinh (Duyên)

Toán (Lam)

Buổi sáng

3

CN (Hảo)

T.Anh (Thiện)

Sinh (Duyên)

4

Toán (Tùng)

Văn (Thoan)

T.Anh (Thiện)

 

5

 

 

 

 

1

Toán (Tùng)

T.dục (Hiền)

Văn (Thoan)

 

2

Văn (Thoan)

Toán (Tùng)

Toán (Lam)

Buổi chiều

3

T.Anh (Hoàng)

Toán (Tùng)

T.dục (Duyên)

 

4

 

 

 

Thứ sáu

 

1

T.dục (Hiền)

Tin (Thêm)

M.thuật (Hoa)

Buổi sáng

2

T.Anh (Hoàng)

Tin (Thêm)

Â.nhạc (Diễm)

3

Tin (Thêm)

Văn (Thoan)

T.Anh (Thiện)

4

Tin (Thêm)

Toán (Tùng)

Văn (Thoan)

Buổi chiều

1

 

 

 

2

PĐHSY Toán 6 Tùng

3

 

 

 

 

 

 

 Thứ bảy

 

1

HĐNG (Diễm)

HĐNG(Lan)

HĐNG(Lam)

Buổi sáng

2

HỌP HỘI ĐỒNG/SHCM/SHCN

3

Buổi chiều

1

NGOẠI KHÓA

2

       

 

 KHỐI 7

Thứ

Buổi

Tiết

7/1

7/2

7/3

( Hoa)

( Chi)

( Thiện)

Thứ
hai

 

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Buổi sáng

2

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

3

Văn (Anh)

Sử (Hảo)

Lý (Oanh)

4

Sử (Lan)

T.Anh (Trâm)

Toán (Xi)

 

5

 

 

 

 

1

Tin (Viên)

T.dục (Hiền)

Địa (Lan)

Buổi chiều

2

Tin (Viên)

Địa (Lan)

Toán (Xi)

3

Địa (Lan)

Văn (Anh)

T.Anh (Thiện)

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 Thứ ba

 

1

Toán (Tùng)

Văn (Anh)

Sinh (Chi)

Buổi sáng

2

Sinh (Yến)

Văn (Anh)

Văn (Tâm)

3

Văn (Anh)

Sinh (Chi)

Tin (Viên)

4

CD (Phượng)

Toán (Xi)

Tin (Viên)

 

5

 

 

 

 

1

Toán (Tùng)

T.Anh (Trâm)

Toán (Xi)

Buổi chiều

2

T.Anh (Trâm)

Lý (Oanh)

T.Anh (Thiện)

3

Lý (Oanh)

CN (Hạnh)

Văn (Tâm)

4

PĐHSY Anh 7 Thiện

 

5

 

 

 

 Thứ

 

1

Toán (Tùng)

Tin (Viên)

Địa (Lan)

 

2

T.dục (Hiền)

Tin (Viên)

CN (Hoa)

Buổi sáng

3

T.Anh (Trâm)

Toán (Xi)

T.dục (Hiền)

 

4

CN (Hoa)

Văn (Anh)

Sử (Lan)

 

5

 

 

 

 

1

Toán (Tùng)

Toán (Xi)

T.Anh (Thiện)

 

2

Văn (Anh)

T.Anh (Trâm)

Văn (Tâm)

Buổi chiều

3

PĐHSY Toán 7 Tùng

 

4

 

Thứ năm

 

1

T.Anh (Trâm)

Văn (Anh)

Sinh (Chi)

 

2

Văn (Anh)

Sử (Hảo)

Â.nhạc (Diễm)

Buổi sáng

3

Toán (Tùng)

Sinh (Chi)

Văn (Tâm)

4

M.thuật (Hoa)

T.Anh (Trâm)

Toán (Xi)

 

5

 

 

 

 

1

Văn (Anh)

CD (Phượng)

Toán (Xi)

 

2

T.dục (Hiền)

Toán (Xi)

Văn (Tâm)

Buổi chiều

3

CN (Hoa)

T.dục (Hiền)

CD (Phượng)

 

4

 

 

 

Thứ sáu

 

1

Â.nhạc (Diễm)

Toán (Xi)

Sử (Lan)

Buổi sáng

2

Sử (Lan)

CN (Hạnh)

T.Anh (Thiện)

3

Sinh (Yến)

Địa (Lan)

CN (Hoa)

4

Địa (Lan)

Â.nhạc (Diễm)

T.dục (Hiền)

Buổi chiều

1

Toán (Tùng)

Toán (Xi)

M.thuật (Hoa)

2

Văn (Tâm)

Toán (Xi)

T.dục (Duyên)

3

Toán (Xi)

Văn (Thoan)

Văn (Tâm)

 

 

 

PĐHSY Anh 7 Thiện

 Thứ bảy

 

1

HĐNG (Hoa)

HĐNG(Chi)

HĐNG(Hiền)

Buổi sáng

2

HỌP HỘI ĐỒNG/SHCM/SHCN

3

Buổi chiều

1

NGOẠI KHÓA

2

       

 

KHỐI 8

Thứ

Buổi

Tiết

8/1

8/2

8/3

(Luận)

(Cử)

(Duyên)

Thứ
hai

 

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Buổi sáng

2

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

3

Toán (Xi)

T.Anh (Trâm)

T.Anh (Hoàng)

4

Lý (Oanh)

Toán (Viên)

Văn (Anh)

 

5

 

 

 

 

1

Sinh (Yến)

Văn (Anh)

Â.nhạc (Diễm)

Buổi chiều

2

Sử (Luận)

Â.nhạc (Diễm)

Sinh (Yến)

3

Â.nhạc (Diễm)

Sinh (Yến)

Toán (Xi)

4

Văn (Anh)

(Cử)

Hóa (Hạnh)

 

5

 

 

 

 Thứ ba

 

1

CD (Phượng)

Toán (Viên)

Tin (Thêm)

Buổi sáng

2

Toán (Xi)

CD (Phượng)

Tin (Thêm)

3

T.Anh (Hoàng)

Sử (Luận)

Toán (Xi)

4

Văn (Anh)

CN (Tùng)

Sử (Luận)

 

5

 

 

 

 

1

Văn (Anh)

Hoá (Hạnh)

T.dục (Duyên)

Buổi chiều

2

CN (Tùng)

T.dục (Duyên)

Văn (Anh)

3

T.dục (Duyên)

Văn (Anh)

Toán (Xi)

4

 

 

 

5

 

 

 

 Thứ

 

1

Địa (Hảo)

Văn (Anh)

Toán (Xi)

 

2

Toán (Xi)

Văn (Anh)

CN (Tùng)

Buổi sáng

3

Văn (Anh)

Địa (Hảo)

Hoá (Hạnh)

 

4

Hoá (Hạnh)

T.Anh (Trâm)

Địa (Hảo)

 

5

 

 

 

 

1

T.Anh (Hoàng)

T.Anh (Trâm)

Văn (Anh)

 

2

Toán (Xi)

Toán (Viên)

T.Anh (Hoàng)

Buổi chiều

3

BDHSG – PĐHSY TOÁN 8 XI

 

 

4

BDHSG – PĐHSY LÝ 8 CỬ

Thứ năm

 

1

T.Anh (Hoàng)

Tin (Thêm)

CD (Phượng)

 

2

M.thuật (Hoa)

Tin (Thêm)

T.Anh (Hoàng)

Buổi sáng

3

Tin (Thêm)

T.Anh (Trâm)

Văn (Anh)

4

Tin (Thêm)

Toán (Viên)

Văn (Anh)

 

5

 

 

 

 

1

Hoá (Hạnh)

M.thuật (Hoa)

Sinh (Yến)

 

2

T.Anh (Hoàng)

Văn (Anh)

T.dục (Duyên)

Buổi chiều

3

Sinh (Yến)

Văn (Anh)

Toán (Xi)

 

4

 

 

 

Thứ sáu

 

1

Địa (Hảo)

Hoá (Hạnh)

Lý (Oanh)

Buổi sáng

2

Toán (Xi)

Toán (Viên)

Địa (Hảo)

3

Văn (Anh)

Địa (Hảo)

T.Anh (Hoàng)

4

Văn (Anh)

Sinh (Yến)

Toán (Xi)

Buổi chiều

1

T.dục (Duyên)

Toán (Viên)

Văn (Anh)

2

Toán (Xi)

T.dục (Duyên)

M.Thuật (Hoa)

3

PĐHSY Anh 8 - Hoàng

 

 

 

 

 Thứ bảy

 

1

HĐNG(Luận)

HĐNG(Cử)

HĐNG( Duyên)

Buổi sáng

2

HỌP HỘI ĐỒNG/ SHCM/SHCN

3

Buổi chiều

1

NGOẠI KHÓA

2

        

 

 

KHỐI 9

Thứ

Buổi

Tiết

9/1

9/2

9/3

(Yến)

( Oanh)

(Trâm)

Thứ
hai

 

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Buổi sáng

2

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

3

Toán (Lam)

Văn (Tâm)

Toán (Viên)

4

Văn (Thoan)

Toán (Lam)

Văn (Tâm)

 

5

 

 

 

 

1

Toán (Lam)

T.Anh (Thiện)

Hoá (Hạnh)

Buổi chiều

2

T.dục (Hiền)

Hoá (Hạnh)

CN (Cử)

3

Hoá (Hạnh)

Lý (Oanh)

Tin (Thêm)

4

Sinh (Yến)

T.dục (Hiền)

Tin (Thêm)

 

5

 

 

 

 Thứ ba

 

1

Lý (Cử)

Văn (Tâm)

Địa (Hảo)

Buổi sáng

2

T.Anh (Hoàng)

Địa (Hảo)

Toán (Viên)

3

Văn (Thoan)

Sinh (Yến)

Lý (Cử)

4

Địa (Hảo)

Toán (Lam)

Sinh (Yến)

 

5

 

 

 

 

1

Sử (Luận)

Tin (Thêm)

Văn (Tâm)

Buổi chiều

2

CN (Thiện)

Tin (Thêm)

Sử (Luận)

3

Toán (Lam)

T.Anh (Thiện)

T.Anh (Trâm)

4

PĐHSY toán 9 - Lam

 

5

 

 

 

 Thứ

 

1

Hoá (Hạnh)

Văn (Tâm)

CD (Hiền)

 

2

CD (Hiền)

Hoá (Hạnh)

Văn (Tâm)

Buổi sáng

3

Văn (Thoan)

CD (Hiền)

Văn (Tâm)

 

4

Văn (Thoan)

Sử (Luận)

T.dục (Hiền)

 

5

 

 

 

 

1

Lý (Cử)

Văn (Tâm)

Toán (Viên)

 

2

Toán (Lam)

Lý (Oanh)

Hoá (Hạnh)

Buổi chiều

3

T.Anh (Hoàng)

Toán (Lam)

Lý (Cử)

 

4

PĐHSY Văn 9 - Thoan

Thứ năm

 

1

Â.nhạc (Diễm)

Toán (Lam)

Sinh (Yến)

 

2

Sinh (Yến)

Văn (Tâm)

T.Anh (Trâm)

Buổi sáng

3

Toán (Lam)

T.dục (Hiền)

Toán (Viên)

4

T.dục (Hiền)

Sinh (Yến)

Văn (Tâm)

 

5

 

 

 

 

1

Tin (Thêm)

Văn (Tâm)

Â.nhạc (Diễm)

 

2

Tin (Thêm)

Â.nhạc (Diễm)

Hoá (Hạnh)

Buổi chiều

3

Văn (Thoan)

Toán (Lam)

Văn (Tâm)

 

4

 

 

 

Thứ sáu

 

1

T.Anh (Hoàng)

Sử (Luận)

Lý (Cử)

Buổi sáng

2

Văn (Thoan)

CN (Cử)

T.dục (Hiền)

3

Sử (Luận)

Lý (Oanh)

Toán (Viên)

4

Lý (Cử)

T.Anh (Thiện)

Sử (Luận)

Buổi chiều

1

Hoá (Hạnh)

Toán (Lam)

Văn (Tâm)

2

Toán (Lam)

Hoá (Hạnh)

Toán (Viên)

3

Văn (Thoan)

Văn (Tâm)

T.Anh (Trâm)

 

 

4 

PĐHSY Văn 9 - Thoan

 Thứ bảy

 

1

HĐNG(Yến)

HĐNG(Oanh)

HĐNG(Trâm)

Buổi sáng

2

HỌP HỘI ĐỒNG/SHCM/SHCN

3

Buổi chiều

1

NGOẠI KHÓA

2

           

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 12
Tháng 10 : 234
Năm 2021 : 2.443