• FB_IMG_1621957194710_9ef856c920
  • FB_IMG_1621957144937_4cae56beab
  • FB_IMG_1621957220023_598c9e460d
Tin nổi bật
Tin nổi bật
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện quyết định số 1472, ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 121, ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.Tập trung ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0