Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 241
Năm 2021 : 2.751
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MẦM NON CAM THÀNH NAM GIAI ĐOẠN 2018-2023 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG MẦM NON CAM THÀNH NAM GIAI ĐOẠN 2018-2023

VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

 

         

Trường mầm non Cam Thành Nam thành phố Cam Ranh được thành lập từ năm 1993. Tháng 8 năm 2011 trường được chuyển từ trường mẫu giáo dân lập sang trường mẫu giáo công lập theo quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND thành phố Cam Ranh với tên trường mẫu giáo Cam Thành Nam đến tháng 10/2014 trường được đổi tên trường mầm non Cam Thành Nam với diện tích 2141,4 m2.  Trong những năm qua trường không ngừng vượt khó, từng bước đi lên và ngày càng trưởng thành đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân địa phương, trường được UBND Tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào tháng 3/2014.Trường đã phát triển có quy mô ổn định với 7 lớp, 214 học sinh và 22 cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Trường được sự tín nhiệm của cấp ủy, chính quền địa phương, là địa chỉ đáng tin cậy của nhân dân gửi gắm con em vào trường.

Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, đòi hỏi sự nghiệp giáo dục cần quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo thế hệ trẻ thành những con người có đủ các phẩm chất đạo đức, năng lực sáng tạo để đáp ứng được công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Với tinh thần đó trường Mầm non Cam Thành Nam xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2019 - 2023 và tầm nhìn đến năm 2025 nhằm làm rõ định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình hoạt động và phát triển. Đồng thời là cơ sở quan trọng đề ra các quyết sách của Hội đồng trường, tiếp tục xây dựng nhà trường vững mạnh, không ngừng vươn lên, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

I.Tình hình nhà trường

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Điểm mạnh

Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh, lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ và các hoạt động khác.

Trường được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng cấp độ 3.

* Về công tác quản lý

- Công tác tổ chức quản lý của Ban giám hiệu luôn năng động, sáng tạo và nhiệt huyết: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Công tác tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá sâu sát. Được sự tin tưởng của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong toàn trường.

- Nhà trường lập kế hoạch hoạt động khoa học, cụ thể, rõ ràng, thực hiện đúng tiến độ. Chỉ đạo các đoàn thể, các tổ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt.

- Phân công hợp lý cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo qui định của Điều lệ trường mầm non và Pháp lệnh Cán bộ Công chức.

- Tổ chức hoạt động có nề nếp theo kế hoạch, quy trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của cấp trên. Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT quy định, không cắt xén chương trình.

- Tổ chức và quản lý tốt các hoạt động hành chính, tài chính. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, kiểm tra nội bộ và thực hiện đổi mới công tác quản lý. Quan hệ công tác, lề lối làm việc trong nhà trường có nề nếp.

- Thực hiện tốt việc bảo quản và sử dụng tài sản, cơ sở vật chất trong nhà trường, thực hiện tốt công tác kiểm kê tài sản, có đầy đủ sổ theo dõi tài sản, có kế hoạch kiểm tra, tu sửa, bổ sung tài sản, trang thiết bị phục vụ dạy học.

- Lưu trữ đầy đủ và khoa học các loại hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản lý của nhà trường.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo qui định hiện hành.

- Thường xuyên tổ chức và duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và qui định của Nhà nước.

 * VÒ ®i ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên

- Tổng số CB,GV,CNV: 22; Trong đó: CBQL: 02, GV: 13, Nhân viên: 7.

- Trình độ chuyên môn 100% đạt chuẩn và trên chuẩn.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên: Nhiệt tình, yêu nghề, có trách nhiệm đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ. Có tinh thần vượt khó, luôn cầu tiến, linh hoạt, sáng tạo trong công việc, mong muốn nhà trường phát triển. Chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

* Các tổ chức, đoàn thể và Hội đồng trong nhà trường

- Hội đồng nhà trường: Được tổ chức đúng theo Điều lệ trường mầm non, có phân công nhiệm vụ các thành viên và hoạt động theo chức năng nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm học theo quy chế tập trung dân chủ và đúng theo Điều lệ trường mầm non.

- Tổ chức Đảng, các đoàn thể

+ Chi bộ: Chi bộ trường mới tách từ chi bộ thôn Quảng Phúc tháng 4/2018 gồm 05 đảng viên. Chi bộ đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, nhà trường thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong từng năm học, hàng năm liên tục xếp loại chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng bộ tặng giấy khen.

+ Công đoàn: Công đoàn đã kết hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động chuyên môn, các phong trào thi đua, các phong trào văn hoá văn nghệ, … góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ.

   Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CB, GV, NV trong nhà trường, luôn tạo khối đoàn kết, thân thiện giúp nhau trong công tác, duy trì và cũng cố đơn vị văn hoá, gia đình gương mẫu. Công đoàn nhiều năm liền đạt công đoàn vững mạnh.

+ Đoàn thanh niên Cộng sản HCM: Hoạt động có nền nếp, thể hiện vai trò của mình trong việc đi đầu trong các hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và nhiều năm liền đạt chi đoàn cơ sở vững mạnh.

* Về học sinh

- Tổng số trẻ huy động: 214/ 211; Tỷ lệ: 101%

- Tỷ lệ trẻ em đến trường mầm non ngày càng tăng cao. Chất lượng chăm sóc giáo dục không ngừng cải thiện, góp phần giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng.

- Chất lượng học sinh

+ Cháu đạt Bé xuất sắc cuối năm: 70/214 - Tỷ lệ: 35%   .

+ Cháu đạt BKBN :                  189/214  - Tỷ lệ: 88%            

+ Cháu đạt chuyên chăm:         Nhà trẻ: 22/25 - Tỷ lệ: 88%; Mẫu giáo: 183/189 - Tỷ lệ: 96,8%.

* Về cơ sở vật chất

 Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng 7 phòng học đạt theo điều lệ trường mầm non. Là trường mầm non sạch đẹp, được phụ huynh tin yêu gửi con và đánh giá cao về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

1.2. Điểm yếu

- Một số giáo viên mới còn hạn chế về khả năng sư phạm; chưa linh hoạt và chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

- Hiện tại trường còn thiếu 02 nhân viên cấp dưỡng và 01 giáo viên.

1.3. Cơ hội

- Trường được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đã đầu tư xây dựng các phòng học mới, các phòng chức năng và từng bước nâng cấp cơ sở vật chất của trường ngày càng phát triển.

- Trong những năm qua giáo dục mầm non ở địa phương đã có những bước phát triển mạnh mẽ điều đó đã tác động không nhỏ đến phụ huynh học sinh.

- Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và sự tín nhiệm của nhân dân tạo điều kiện để nhà trường tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục cũng như các hoạt động khác.

- Nhờ có Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đã cấp đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của giáo dục mầm non.

- Chế độ chính sách của học sinh được quan tâm như miễn giảm học phí, hỗ trợ chế độ ăn trưa cho học sinh từ 3 đến 5 tuổi.

1.4. Thách thức

- Lương của nhân viên cấp dưỡng, nhân viên bảo vệ và phục vụ còn thấp nên họ chưa yên tâm công tác sẽ có hướng chuyển sang ngành nghề khác.

- Một vài giáo viên mới còn hạn chế năng lực sư phạm, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Đa số phụ huynh và người dân đại phương sống bằng nghề nông nên việc huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất nhà trường còn gặp khó khăn.

2. Các vấn đề cần ưu tiên giải quyết

- Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục về tư tưởng, nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

- Đổi mới công tác quản lý, áp dụng có hiệu quả các tiêu chuẩn vào việc đánh giá Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

- Đẩy mạnh công tác Phổ cập giáo dục trên cơ sở đảm bảo chất lượng giáo dục; huy động trẻ 5 tuổi ra lớp 100%.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Bố trí sắp xếp giáo viên phù hợp với năng lực chuyên môn. Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ an toàn tuyệt đối cho trẻ.

- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ, lấy trẻ làm trung tâm và đánh giá sự phát triển của trẻ theo theo 5 lĩnh vực: Đức, trí, thể, mỹ và phát triển tình cảm xã hội theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường rèn kỹ năng sống cho trẻ.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý trong các hoạt động của nhà trường.

- Tranh thủ sự đầu tư từ nhiều nguồn để tiếp tục cải tạo môi trường để trẻ khám phá trãi nghiệm. Mua sắm đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học phục vụ tốt công tác dạy và học cho cô và trẻ.

- Xây dựng nhà trường thực sự là một trường trọng điểm chất lượng cao gắn với lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức 2.

         II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

1. Tầm nhìn

     Là một ngôi trường thân thiện, uy tín, chất lượng, nơi phụ huynh và học sinh tin cậy, một chiếc nôi rèn luyện để giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn lên.

2. Sứ mệnh

Tạo dựng được môi trường học tập có nề nếp, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm, để học sinh và mọi thành viên trong nhà trường đều có cơ hội phát triển tài năng, tư duy sáng tạo phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội.

3. Các giá trị cốt lõi: Mầm non Cam Thành Nam

          - M: Mẫu mực, mạnh mẽ, hoàn mỹ.

          - N: Năng động, nhiệt huyết.

          - C: Cần cù, chăm chỉ, chất lượng, chung sức, chung lòng.

          - T: Thân thiện, yêu thương, trách nhiệm, hợp tác, phát triển.

          - N: Nghiêm túc, nhiệt tình, năng nổ, nề nếp.

4. Phương châm hành động

“Chất lượng chăm sóc và giáo dục là danh dự của nhà trường”

III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Mục tiêu chung

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Là mô hình giáo dục phù hợp theo xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

- Mục tiêu ngắn hạn: Đến năm 2018, Trường mầm non Cam Thành Nam được công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

- Mục tiêu trung hạn: Đến năm 2023, Trường mầm non Cam Thành Nam phấn đấu trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức 2 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

- Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2025, Trường mầm non Cam Thành Nam phấn đấu để thương hiệu nhà trường ngày được nâng cao và là mô hình giáo dục phù hợp đáp ững yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá trên trên 80% khá, giỏi.

- Giáo viên sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy và công tác. Có 95% số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin.

-  Khuyến khích cán bộ, giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong đó đạt cấp thành phố từ 3-5 sáng kiến kinh nghiệm.

- Đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở từ 1-2 người.

- Đạt lao động tiên tiến 75%.

- 100% giáo viên không vi phạm đạo đức nhà giáo.

2.2. Về học sinh

- Qui mô

+ Phát triển lớp học từ 7 lớp năm 2018 đến 08 lớp ( năm 2025).

+ Học sinh: từ 214 cháu ( Năm 2018) tăng lên 225 cháu ( năm 2025).

- Chất lượng giáo dục

          + Cháu đạt Bé xuất sắc cuối năm: 35%

- Cháu đạt BKBN                       : 88%                

- Cháu đạt chuyên chăm:                      : Nhà trẻ: 85%; Mẫu giáo: 96%

- Chất lượng nuôi dưỡng

          + Cháu suy dinh dưỡng so với đầu năm: SDDV : < 5%, xoá xóa SDD nặng.

+ Tổ chức cháu ăn đảm bảo : 1bữa + 1 bữa phụ

+ 100% trẻ được theo dõi biểu đồ tăng trưởng, được khám sức khỏe định kỳ.

+ Đảm bảo ATTP, không có dịch bệnh lây lan trong trường: 100%.

+ Không để xảy ra tai nạn cho cháu trong trường mầm non: 100%.

2.3. Cơ sở vật chất

- Làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban đại diện cha mẹ học sinh huy động các nguồn lực nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

- Sữa chữa các phòng học, đầu tư đồ dùng dạy học cho các lớp và các phòng chức năng, trang bị thêm các thiết bị phục vụ dạy học hiện đại.

- Xây dựng môi trường, cảnh quan sư phạm đảm bảo các tiêu chí “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.

2.4. Tầm nhìn đến năm 2025

          - Xây dựng nhà trường có uy tín về có chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.

          - Giảm tỷ lệ cháu SDD dưới 5% cuối mỗi năm học. Có 100% CBQL, GV đạt trình độ đại học, có năng lực quản lý, năng lực sư phạm tốt.

          - Xây dựng thương hiệu và uy tín của nhà trường đối với xã hội, theo phương châm “ Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường”.

          - Xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường. Tập trung nguồn lực xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức 2 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

- Trường mầm non Cam Thành Nam phấn đấu để thương hiệu nhà trường ngày được nâng cao và là mô hình giáo dục phù hợp đáp ững yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC

          1. Các giải pháp chung

          - Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành các hoạt động của nhà trường.

          - Thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn đơn vị theo các nội dung của kế hoạch chiến lược. Phát huy đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể Hội đồng sư phạm để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của kế hoạch chiến lược.

          - Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.

          - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cả về nhận thức, tư duy và trình độ.

          - Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lí và dạy học.

          - Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường hướng tới các giá trị văn hóa dân tộc và truyền thống.

          - Làm tốt công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường để đánh giá một cách toàn diện về mọi mặt các hoạt động của nhà trường.

          - Tranh thủ sự đồng thuận và tăng cường sự gắn kết có hiệu quả giữa nhà trường, gia đình với các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng. Tăng cường hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ và đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

          2. Các giải pháp cụ thể

          2.1. Xây dựng quy chế và nề nếp hoạt động:

          - Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ.

          - Xây dựng cơ chế chính sách theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển năng lực cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.

          - Thể chế hóa hệ thống văn bản quản lý và ban hành một số quy chế, quy định mang tính đặc thù của đơn vị đảm bảo sự nhất quán theo tinh thần chỉ đạo của ngành.

           2.2. Hoàn thiện bộ máy tổ chức:

           - Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy hiệu quả phù hợp với yêu cầu giảng dạy và năng lực cá nhân.

           - Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động, tích cực cho các tổ chuyên môn, trưởng các đoàn thể trong trường.

           - Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn cho các giáo viên đảm nhận trách nhiệm với vai trò chủ chốt trong bộ máy tổ chức nhà trường.

2.3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh

- Tạo môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện trong nhà trường.

- Đổi mới  nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoat, hiện đại, phù hợp đối tượng học sinh và yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Nâng cao chất lượng bữa ăn cho các cháu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường.

- Thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng cháu 5 tuổi theo tiêu chuẩn của Bộ  Giáo dục và Đào tạo.

- Đảm bảo an toàn cho trẻ về thể chất và tinh thần.

- Phát huy tính tích cực, chủ động, mạnh dạn, tự tin của học sinh. Luôn lấy trẻ làm trung tâm khi tổ chức các hoạt động.

- Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non.

2.4. Xây dựng và phát triển đội ngũ

- Thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn đơn vị theo các nội dung của kế hoạch chiến lược. Phát huy đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể hội đồng sư phạm để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của kế hoạch chiến lược.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc. Tạo điều kiện cho giáo viên được đi dự giờ, tham quan trường bạn để nắm vững hơn về chuyên môn.

- Đánh giá chất lượng của cán bộ, giáo viên thông qua các tiêu chí và hiệu quả công việc cũng như những đóng góp của cá nhân đối với sự phát triển chung của nhà trường.

- Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn bó với nhà trường.

2.5. Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục

- Tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo sơn sữa các phòng học, phòng chức năng và các phòng hành chính.

- Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

          2.6. Kế hoạch - tài chính:

          - Xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm của nhà trường, trên cơ sở đó lập dự toán kế hoạch tài chính sát với nhu cầu sử dụng.

          - Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán và minh bạch các nguồn thu, chi đảm bảo tính công khai.

         - Tranh thủ sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân và Ban đại diện cha mẹ học sinh các nguồn lực bên ngoài để bổ sung cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan trong nhà trường đảm bảo môi trường giáo dục Xanh - Sạch - Đẹp.

2.7. Xây dựng thương hiệu

“ Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường”.

- Thực hiện tốt cuộc vận động:  Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức và tự học và sáng tạo”.

- Tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường nói lời hay, làm việc tốt.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường.

V. ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

          1. Giai đoạn 1: Từ năm 2018 đến năm 2021

          Trọng tâm là tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục, tích cực tham mưu để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cải thiện cảnh quan nhà trường. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường các giải pháp và tập trung nguồn lực xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

2. Giai đoạn 2: Từ năm 2021 đến năm 2023 và tầm nhìn đến năm 2025

          Trọng tâm là đẩy mạnh các hoạt động phong trào và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đạt được mục tiêu chiến lược với mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến; Xây dựng và khẳng định vững chắc thương hiệu "Chất lượng chăm sóc và giáo dục là danh dự của nhà trường" mang lại sự tin yêu và tin tưởng của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.        

          Tập trung nguồn lực xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức 2 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

VI. TỔ CHỨC THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH.

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản,phụ huynh học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2. Tổ chức thực hiện

Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2018 - 2021

- Giai đoạn 2: Từ năm 2021 - 2025

4. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong nhà trường

4.1. Đối với Hiệu trưởng

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học. Cụ thể:

- Chỉ đạo, xây dựng và phê duyệt lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược chung cho toàn trường.

- Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn trường và thực hiện kế hoạch chiến lược của toàn Trường theo từng giai đoạn phát triển.

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình xây dựng duy trì trường đạt Chuẩn Quốc gia mức 1và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia mức 2 và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3.

- Thực hiện rà soát cơ sở vật chất lên kế hoạch dự trù, cải tạo mua sắm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi tối thiểu theo quy định.

- Tham mưu lãnh đạo các cấp về phê duyệt chủ trương và kinh phí xây dựng những hạng mục cơ sở vật chất theo quy định và bổ sung nhân sự cho trường.

4.2. Đối với Phó Hiệu trưởng

 Theo nhiệm vụ được phân công, giúp hiệu trưởng tổ chức triển khai từng nội dung, công việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện đảm bảo tính hiệu quả.

4.3. Đối với tổ chuyên môn

Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể từng năm trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.

- Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.

- Chủ động xây dựng các dự án phát triển của tổ chuyên môn và các tổ chức trong nhà trường.

4.4. Đối với các tổ chức đoàn thể

- Tăng cường vai trò tham mưu với lãnh đạo nhà trường, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, cho toàn thể cán bộ giáo viên và nhân viên.

- Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong vấn đề thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường.

- Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, góp ý với nhà trường điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp để có thể thực hiện tốt kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.

4.5. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, công nhân viên

          Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch một cách hợp lý.

VI. KẾT LUẬN

            Để thực hiện tốt kế hoạch phát triển nhà trường việc đầu tiên là phải xây dựng được khối đoàn kết nội bộ đây là một trong những vấn đề cực kỳ quan trọng quyết định đến sự thành công của nhà trường. Tiếp đến là triển khai các kế hoạch một cách khoa học và thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch.

Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2019-2023 tầm nhìn đến năm 2025 là tâm huyết và trí tuệ của tập thể nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin cho phụ huynh, nhân dân toàn xã hội.

Kế hoạch chiến lược là một văn bản có giá trị định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển giáo dục của nhà trường định hướng trong tương lai; giúp cho nhà trường có được tầm nhìn xa hơn, rộng hơn đồng thời có sự điều chỉnh hợp lý trong từng kế hoạch hàng năm.

          Kế hoạch chiến lược còn thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường, xây dựng cho mình một thương hiệu, địa chỉ giáo dục đáng tin cậy.

          Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, nền kinh tế của địa phương nói chung và  của đất nước nói chung có nhiều sự thay đổi. Do vậy kế hoạch chiến lược của nhà trường cũng sẽ có sự điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp. Tuy nhiên bản kế hoạch chiến lược này là cơ sở là nền tảng để nhà trường hoạch định chiến lược phát triển giáo dục cho những giai đoạn tiếp theo một cách bền vững.

VII. KIẾN NGHỊ

          1. Đối với Ủy ban nhân dân thành phố

Quan tâm đầu tư cho nhà trường về cơ sở vật chất trường lớp để thực hiện được lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo đúng kế hoạch. Để chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng cao.

          2. Đối với phòng GD&ĐT

- Phòng Giáo dục và Đào tạo quan tâm, tạo mọi điều kiện để nhà trường thực hiện được kế hoạch và lộ trình đã đề ra.

- Chỉ đạo, tư vấn, giúp đỡ và tạo điều kiện để nhà trường tổ chức và thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường đạt kết quả cao.

 

Nơi nhận:                                                 HIỆU TRƯỞNG                                                                    

- Phòng GD&ĐT CR;

- Các thành viên HĐT;                                      Lê Thị Hạnh                             

- Lưu: VT, HSCLKH.  

                                                                                               

                                                                        PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT              

 

                         


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook