Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 33
Năm 2021 : 665
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾ HOẠCH

NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020

Căn cứ Công văn số: 770/PGDĐT- GDMN ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2019 – 2020;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị. Trường Mầm non Cam Phúc Bắc xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Phát triển giáo dục mầm non tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2025 (Kế hoạch số 4047/KH-UBND ngày 03/5/2019); Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2025 (Kế hoạch số 1199/KH-SGDĐT ngày 18/6/2019).

Tiếp tục thực hiện 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục, năm học 2018-2019 giáo dục mầm non ( GDMN) đẩy mạnh phát triển trường, lớp mầm non đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tiếp tục nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới chăm sóc, giáo dục trẻ. Thực hiện đổi mới công tác quản lý theo hướng phân cấp, hiệu quả; nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp các đoàn thể trong quản lý giáo dục mầm non, tăng cường tính tự chủ. Tập trung quản lý chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường, các nhóm lớp MNTT

.Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất, tinh thần cho trẻ. Tăng cường các đều kiện nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN; tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

          Duy trì, nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

 Trường Mầm non Cam Phúc Bắc tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm là:

- Tích cực vận động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp và duy trì sỉ số trẻ trong toàn trường.

- Tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề phát triển vận động; chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Chú trọng giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ,  đẩy mạnh tích hợp, chú trọng hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ.

- Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng chống bạo lực trong trường mầm non.

- Chỉ đạo tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy đồng thời tuyên truyền và phổ biến cho các bậc cha mẹ biết nội dung và phương pháp nuôi dạy trẻ theo khoa học để nâng cao chất lượng giáo dục.

- Phát triển đội ngũ giáo viên đảm bảo số lượng trên chuẩn. Nâng cao chất lượng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.

- Cải tạo sân chơi, tạo các khu vực phát triển thể chất và các khu vực cho trẻ khám phá khoa học. Tăng cường trang thiết bị đặc biệt đầu tư trang thiết bị cho trẻ 5 tuổi.

- Tập trung thực hiện Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010.

- Tranh thủ sự đầu tư từ nhiều nguồn để tu sữa bổ sung đồ dùng dạy học và cơ sở vật chất và cải tạo môi trường phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

- Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và xã hội, huy động sự tham gia tích cực của cha mẹ và cộng đồng cùng chăm lo cho giáo dục ở địa phương.

II.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình đội ngũ

Tổng số cán bộ giáo viên công nhân viên: 18/17 nữ.

Trong đó:

+ Cán bộ quản lý: 2/2 nữ     - Trình độ chuyên môn: ĐH: 02

+ Giáo viên:       11/11 nữ    - Trình độ chuyên môn: ĐH: 06; CĐ: 05.                            

+ Công nhân viên: 5/4 nữ    -Trình độ chuyên môn: ĐH: 01;TC:01

+ Đảng viên: 10/10 nữ, trong đó: chính thức 7; Dự bị:01; CBQL: 01, GV: 08. NV: 01.

2. Tình hình cơ sở vật chất, học sinh

- Trường có 7 lớp tại 4 điểm trường với 241 học sinh/ 110 nữ. Trong đó :

+ Lớp Mẫu giáo 5- 6 tuổi: 06 lớp;

+ Lớp Mẫu giáo 4- 5 tuổi : 01 lớp.

- Có 4 lớp bán trú ( trong đó 3 lớp 5- 6 tuổi và 01 lớp 4-5 tuổi)

Trong đó, cụ thể từng độ tuổi như sau:

+  5-6 tuổi: 192 học sinh/ nữ 84

+  4-5 tuổi :  49 học sinh/ nữ 26

- Trẻ ăn bán trú: 4/7 lớp với 161 học sinh

- Phòng làm việc: 01 phòng

- Phòng học: 07 phòng; Trong đó phòng tạm 03 phòng

- Bếp ăn 1 chiều: 01.

- Có 7/7 lớp có công trình vệ sinh khép kín.

- Có 2/4 sân chơi có đồ chơi ngoài trời.

- Các trang thiết bị đồ dùng đồ chơi tương đối đầy đủ.

* Thuận lợi

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, gắn bó, chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp uỷ Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trường. Đội ngũ giáo viên được trẻ hóa, có trách nhiệm, tâm huyết với nghề, có ý thức học tập rèn luyện bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường có trình độ năng lực đáp ứng được yêu cầu chuẩn hiện nay.

 * Khó khăn

Qui hoạch mạng lưới trường học chưa được quan tâm. Một số lớp chật hẹp, lớp học còn sử dụng với các tổ dân phố như điểm Hòa Do1B, Hòa Do 5A, Hòa Do 6A. Vì vậy một phần nào cũng ảnh hưởng đến việc  trang trí lớp của giáo viên và việc học của trẻ.

Một số giáo viên lớn tuổi chưa mạnh dạn đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục.

Trên địa bàn phường có nhiều CSMN tư thục dẫn đến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục; Nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cấp trong quản lý GDMN. Thực hiện việc đánh giá đội ngũ theo chuẩn và theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thực chất.

          - Đổi mới công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá, tăng cường nền nếp, kỉ cương, thực hiện tốt các biện pháp quản lý và hỗ trợ các cơ sở MNTT.

- Tổ chức đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và đánh giá đội ngũ giáo viên thực chất, hiệu quả nhằm phát huy khả năng sáng tạo của giáo viên trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, tránh tình trạng chạy theo số lượng và thành tích; thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định của Chương trình GDMN; không khảo sát trẻ mẫu giáo 5 tuổi để chuyển tiếp lên tiểu học.

- Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, tránh hình thức gây áp lực cho giáo viên mầm non.

- Đổi mới công tác quản lý hành chính, thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc, giáo dục trẻ. Triển khai phần mềm báo cáo GDMN tạo điều kiện cho các cấp quản lý giám sát các điều kiện đảm bảo chất lượng của nhà trường, tiết kiệm thời gian công sức cho việc thống kê, tổng hợp.Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính, quy chế dân chủ trong nhà trường.

- Thực hiện 3 công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

          - Hiệu trưởng cam kết chất lượng chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng, chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên khi để xảy ra các vụ việc liên quan đến vi phạm đạo đức nhà giáo hoặc các vụ việc ảnh hưởng đến an toàn của trẻ. Xử lý kịp thời, nghiêm minh theo qui định của pháp luật, của ngành đối với cá nhân, tổ chức vi phạm.

-  Tiếp tục thực hiện Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 quy định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non. Nhà trường phấn đấu duy trì chuẩn quốc gia và KĐCLGD .

2. Sắp xếp phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng cường CSVC

- Duy trì, quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ. Đẩy mạnh phát triển giáo dục mầm non theo hướng xã hội hóa, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Ưu tiên dành quỹ đất xây dựng các phòng học để huy động trẻ độ tuổi 12 – 36 tháng tuổi ra lớp.

          - Đầu tư cơ sở vật chất, trang bị đồ dùng đồ chơi, xây dựng trường mầm non theo hướng chuẩn hóa, xanh - sạch - đẹp, an toàn đáp ứng yêu cầu duy trì và nâng cao chất lượng PCGDMNTENT.

          - Hỗ trợ, kiểm tra các nhóm tư thực độc lập nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng các nhóm tư thục trên địa bàn. Tham mưu UBND phường kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động các cơ sở GDMN ngoài công lập không phép, không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật trên địa bàn; tuyên truyền cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mở cở sở GDMN ngoài công lập phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

- Đảm bảo 100% trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể vận động trẻ 5 tuổi ra lớp. Tiếp tục huy động trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo ra lớp.

3. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em

 

- Tổ chức tốt Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Tiếp tục cải tạo môi trường sư phạm đảm bảo luôn Xanh - Sạch - Đẹp.

-Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, công nhận duy trì kết quả PCGDMNTNT. Triển khai cập nhật số liệu, khai thác dữ liệu trên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục xóa mù chữ theo phân cấp quản lý một cách hiệu quả.

- Tích cực làm tốt công tác tham mưu đề xuất để có thêm nguồn lực nhằm nâng cấp cơ sở vật chất: bổ sung thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các nhóm, lớp, sửa chữa các hạng mục xuống cấp để thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non;

- Tăng cường chỉ đạo hướng dẫn theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ làm cơ sở cho việc xây dựng và kịp thời điều chỉnh kế hoạch giáo dục cho phù hợp với sự phát triển của trẻ, với tình hình thực tế ở địa phương.

- Tập trung rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn về Phổ cập GDNMN cho trẻ em năm tuổi, củng cố, duy trì duy trì kết quả PCGDMNTNT, nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi của địa phương.

- Cập nhật số liệu, thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu PCGDMNTNT trên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo phân cấp quản lý một cách hiệu quả.

Biện pháp thực hiện

- Duy trì số lượng trẻ tại trường, vận động phụ huynh cho các cháu đi học đều để đảm bảo cháu tiếp thu tốt chương trình học và duy trì không có cháu bỏ học.

- Điều tra nắm tình hình cháu từ 0-5 tuổi trên địa bàn phường. Nắm chính xác số cháu học tại các trường khác và các lớp tư thục ở địa phương và các trường lân cận, vận động 100%  cháu 5 tuổi ra lớp.

- Miễn giảm học phí cho các cháu thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo.

- Đầu tư cũng như thực hiện tốt công tác xã hội hóa để huy động kinh phí mua sắm trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi, cải tạo môi trường bên ngoài cho trẻ hoạt động để thực hiện có chất lượng chương trình giáo dục mầm non.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

          a) Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường (Nghị định số 80/NĐ-CP); Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT ngày 20/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong các cơ sở GDMN; Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục, không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ; Công văn số 1546/UBND ngày 11/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc đảm bảo an toàn trong trường mầm non. Công văn số 1198/PGDĐT-GDMN ngày 06/12/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh về việc đảm bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non; kịp thời phát hiện các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ và chỉ đạo có biện pháp khắc phục. Quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ. Xây dựng môi trường giáo dục, an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường .

- Thường xuyên kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại trường và các lớp. Xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ tại trường.

- Duy trì đảm bảo hệ thống mạng Camera trong nhà trường. Thường xuyên giám sát Camera trong nhà trường, phân công nhân viên nuôi phụ trách công tác nuôi dưỡng theo lớp.

         - Có kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ tại trường. Đưa phòng chống tai nạn thương tích vào chỉ tiêu thi đua hàng tháng của giáo viên.

- Đảm bảo 100% trẻ được theo dõi sự phát triển thể lực bằng biểu đồ tăng trưởng. Xây dựng kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng kết hợp hoạt động giáo dục dinh dưỡng, sức khoẻ với các hoạt động để phát triển thể lực nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện cho trẻ.

-Tăng cường kiểm tra giám sát giáo viên trong và ngoài công lập thực hiện các quy định về môi trường GD an toàn lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân để xảy ra mất an toàn đối với trẻ, bạo hành trẻ.

- Xây dựng bộ quy tắc ứng xử theo quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT; tăng cường giáo dục phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích, an toàn giao thông cho trẻ em; tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô theo Công văn số 3523/BGDĐT- GDCTHSSV ngày 16/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.

Cuối năm học nhà trường và 100% các nhóm trẻ, lớp mầm non tư thục thực hiện công tác rà soát; tự kiểm tra, đánh giá; có giải pháp khắc phục, hoàn thiện các tiêu chuẩn trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích theo quy định.

* Các chỉ tiêu cụ thể

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn, không xảy ra tai nạn thương tích trong trường học.

- 100% số nhóm lớp có góc tuyên truyền tại lớp đa dạng và phong phú về  nội dung hình thức.

- 100% giáo viên không được la mắng, đánh trẻ.

- 100% lớp học được trang bị và tự làm thêm đồ dùng, đồ chơi đảm bảo an toàn cho trẻ.

 *  Biện pháp thực hiện

Thường xuyên loại bỏ đồ dùng, đồ chơi gây nguy hiểm trong và ngoài lớp học.

Xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học an toàn,có biện pháp sửa chữa, nâng cấp một số khu vực có thể gây nguy hiểm cho trẻ.

Giáo viên luôn giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi,đồng thời giúp trẻ nhận biết được một số nguy cơ gây nguy hiểm cho bản thân và biết cách phòng tránh.

Đón, trả trẻ từ tay phụ huynh, tuyệt đối không trả trẻ cho người lạ mặt.

Cán bộ y tế trường học, giáo viên tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ, biết cách xử lý kịp thời các tai nạn không may xảy đến với trẻ.

Tuyên truyền và phối kết hợp với phụ huynh. Giáo viên phối hợp với phụ huynh là việc làm rất cần thiết tạo cho trẻ một môi trường an toàn về sức khỏe, tâm lí và thân thể.

b) Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe của trẻ - Thực hiện nghiêm Công văn số 723/PGDĐT ngày 03/9/2019 về việc Hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức bán trú trong các cơ sở giáo dục; Quản lý chất lượng bữa ăn cho trẻ, huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho trẻ. Xây dựng chế độ ăn cân đối, đa dạng, hợp lý, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN. Sử dụng phần mềm dinh dưỡng để hỗ trợ công tác xây dựng thực đơn và tính khẩu phần ăn cho trẻ theo quy định, đảm bảo cơ cấu dinh dưỡng phù hợp với nhóm tuổi và điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Chú trọng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe. Phấn đấu trong năm không để xảy ra tai nạn cho trẻ, tránh ngộ độc thức ăn trong nhà trường. Kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm và thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là mục tiêu hàng đầu trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

- Thực hiện tốt công tác y tế trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (cân nặng theo tuổi; chiều cao theo tuổi; cân nặng theo chiều cao đối với trẻ từ 01-60 tháng tuổi hoặc BMI theo tuổi đối với trẻ từ 61-78 tháng tuổi). Xây dựng kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng kết hợp hoạt động giáo dục dinh dưỡng, sức khoẻ với các hoạt động nhằm phát triển thể lực nhằm phát triển toàn diện cho trẻ.

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng chống SDD, hạn chế béo phì trong nhà trường. Đảm bảo 100% trẻ đến trường được khám sức khỏe định kỳ và theo dõi sự phát triển bằng biểu đồ tăng trưởng, Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi đều dưới 10% và giảm so với đầu năm học; khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì.

- Tuyên truyền và Phối hợp với trạm Y tế có các biện pháp phòng chống các dịch bệnh cho trẻ em trong nhà trường.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường sự phối hợp công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ giữa gia đình và nhà trường, phòng chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay, chân, miệng và một số bệnh trẻ hay mắc phải.

- Thực hiện tốt các qui chế chuyên môn trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 4088/KH-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

 1. Biện pháp thực hiện

- Tuyên truyền cho các bậc phụ huynh nắm vững các biện pháp phòng chống SDD và VSATTP. Tuyên truyền tháp dinh dưỡng để phụ huynh nắm bắt cùng phối hợp với nhà trường.

- Liên hệ trạm y tế khám sức khoẻ cho các cháu 1 lần/ năm.

- Giữ gìn môi trường sinh hoạt, dụng cụ ăn uống, đồ dùng, đồ chơi của trẻ sạch sẽ  để phòng chống một số bệnh do virut gây ra. Đảm bảo mỗi cháu 1 khăn mặt riêng, mỗi cháu một ca riêng được rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy.

- Đầu năm BGH, cấp dưỡng ký hợp đồng thực phẩm với các chủ thực phẩm.

- Tổ chức cho ăn 1 bữa chính, 1 bữa phụ. Duy trì giám sát thường xuyên theo dõi chế độ ăn của trẻ. Thực hiện tốt quy chế chăm sóc trẻ, đối xử công bằng với trẻ.

- Quản lý chặt chẽ cháu trong giờ ăn, chú ý những cháu ăn chậm, lười ăn, động viên trẻ ăn hết xuất.

- Đảm bảo khẩu phần ăn của trẻ theo quy định, đúng tiêu chuẩn đảm bảo bữa ăn đủ chất, thực đơn thay đổi món ăn hàng ngày, hàng tuần và theo mùa.

- Thực hiện tốt việc tính khẩu phần ăn hàng ngày cho trẻ theo nhu cầu khyến nghị về năng lượng và chương trình GDMN 1 tháng 3 ngày theo hướng dẫn của Phòng GD & ĐT Thành phố Cam Ranh.

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm và khám sức khỏe đối với cấp dưỡng, CBQL theo dõi bếp ăn và giáo viên lớp bán trú do trung tâm y tế tổ chức.

- Giáo viên và nhân viên y tế thực hiện tốt việc cập nhật vào biểu đồ tăng trưởng và theo dõi sức khỏe của trẻ, báo cho phụ huynh các cháu SDD để có sự phối kết hợp tốt trong việc phòng chống SDD.

- Quan tâm đến các cháu SDD và thấp còi cuối năm giảm cháu thấp còi; theo dõi khuyến khích trẻ bán trú ăn hết xuất, ngủ đủ giấc để lên cân. Phối hợp với phụ huynh cho trẻ uống thêm sữa trẻ để trẻ tăng cân và tăng chiều cao.

- Thực hiện tốt công tác y tế học đường. Hiệu phó và y tế thực hiện tốt việc tổ chức cân đo theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ, khám sức khỏe cho trẻ, quản lý, phòng chống dịch bệnh cho trẻ trong trường mầm non.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh công tác truyền thông. Phối với với phụ huynh dạy trẻ cách chăm sóc răng miệng, triển khai cho giáo viên cách đánh răng để giáo viên rèn kỹ năng phòng chống sâu răng cho trẻ. Phối hợp trạm y tế thực hiện dự án chăm sóc răng miệng cho trẻ…

- Cán bộ, giáo viên thường xuyên lên mạng, đọc báo, nghe đài để nắm tình hình thiên tai, dịch bệnh từ đó có nhận thức và kỹ năng phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ thiên tai trong trường, cũng như tại nơi cư trú.

c) Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN

          - Phát triển Chương trình giáo dục nhà trường phù hợp với văn hóa, điều kiện của trường, khả năng và nhu cầu của trẻ; đẩy mạnh thực hiện phương châm giáo dục chơi mà học, học bằng chơi ; đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ; thực hiện lồng ghép giáo dục dinh dưỡng hợp lý và chế độ vận động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ trong trường mầm non. phối hợp với cha mẹ trẻ chăm sóc giáo dục trẻ có chất lượng; chỉ đạo khai thác, sử dụng hiệu quả môi trường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện có; việc tự làm đồ dùng đồ chơi cần đảm bảo an toàn, hiệu quả, tránh hình thức, tăng cường sự tham gia của trẻ trong quá trình làm đồ dùng đồ chơi; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi, trang bị tài liệu cho cán bộ quản lý (CBQL), GVMN để thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

- Thực hiện chương trình hỗ trợ cha mẹ trẻ chăm sóc giáo dục trẻ có chất lượng: cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ cho cha mẹ bằng nhiều hình thức. Xây dựng thư viên thân thiện trong nhà trường, hướng dẫn cha mẹ trẻ lựa chọn sách truyện và dành thời gian đọc sách cho con tại gia đình.

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 – 2020; tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục, đổi mới việc tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp và khả năng của trẻ; nâng cao năng lực cho đội ngũ trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục.

- Chỉ đạo các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục không có sân chơi cần tạo cho trẻ không gian thật thoải mái ở trong lớp để trẻ được trải nghiệm, vui chơi và lĩnh hội kiến thức nhẹ nhàng, tạo cho trẻ góc thiên nhiên, vườn rau nhân tạo để trẻ được trải nghiệm chăm sóc.

-Tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện đảm bảo Quyền trẻ em trong các nhóm trẻ,lớp MG độc lập tư thục. Thực hiện tốt các chính sách ưu tiên đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ có hoàn cảnh khó khăn, giúp trẻ có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em.

          v Biện pháp thực hiện

- Lên kế hoạch dự giờ thăm lớp thường xuyên để góp ý, rút kinh nghiệm cho giáo viên.

- Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên toàn trường về chương trình GDMN thông qua việc dự các tiết thao giảng, đăng ký tiết dạy tốt. Tham quan dự giờ học tập các tiết dạy mẫu do cụm và Phòng giáo dục tổ chức. Từ đó giáo viên có sự học tập, rút kinh nghiệm để thực hiện chương trình tốt hơn.

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn và các nhóm, lớp tích cực tự bồi dưỡng, tìm tòi, cập nhật, ứng dụng phương pháp mới vào thực hiện chương trình GDMN linh hoạt và sáng tạo, không gò ép, áp đặt trẻ. Tăng cường kiểm tra, giám sát các nhóm lớp trong và ngoài công lập, hỗ trợ tư thục thực hiện chương trình GDMN.

- Trên cơ sở nội dung chương trình của trường, các lớp sẽ thiết kế nội dung chương trình của lớp mình theo từng chủ điểm sao cho phù hợp với sự phát triển của trẻ; phù hợp với từng độ tuổi dựa trên chương trình giáo dục mầm non hiện hành dựa trên khả năng và nhu cầu của trẻ. Xây dựng thư viện thân thiện trong trường MN. Hướng dẫn các bậc phụ huynh lựa chọn sách truyện và dành thời gian đọc sách cho con tại gia đình.

 - Chỉ đạo chuyên môn thực hiện xây dựng từng hoạt động theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, nâng cao năng lực cho đội ngũ trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục.

- Tạo điều kiện cho giáo viên được tham gia học các lớp chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức kiến tập, thao giảng, đăng ký tiết dạy tốt và cho giáo viên yếu đi dự giờ bạn học tập.

- Phát huy trang trí theo chủ đề bằng những nguyên vật liệu mở, bằng những sản phẩm cháu tạo ra, hàng tháng giáo viên và cháu sẽ làm 2-3 loại đồ dùng và đồ chơi cho lớp, cải tạo khu phát triển thể chất và khu khám phá khoa học. Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm.

- Hàng tháng kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên, vở cháu, kiểm tra chất lượng cháu.

- Phát động phong trào thi làm đồ dùng dạy học. Đồ chơi tự tạo trong trường, trang trí lớp đẹp.

- Khuyến khích giáo viên tự học tập, nghiên cứu tài liệu: Tạp chí mầm non. Các giáo án mẫu … để áp dụng trong việc giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt tổ nên thay đổi nội dung để phong phú vá không nhàm chán.

- Khuyến khích giáo viên thiết kế các giáo án điện tử có chất lượng.

- Liên hệ các trường mầm non Hoa Mai, trường mầm non trường Sa, mầm non Cam Nghĩa ...cho giáo viên đi dự giờ học tập.

5. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Tập trung bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tình yêu thương và trách nhiệm bảo vệ trẻ; nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ, đặc biệt giáo viên tại các nhóm lớp độc lập tư thục. Khuyến khích giáo viên tự học và khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng Internet.

          Thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025; thực hiện chuẩn hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp GVMN, từ đó xác định năng lực, nhu cầu bồi dưỡng của GVMN và CBQL đáp ứng yêu cầu của các chuẩn đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn có năng lực.

          Tham mưu với các cấp bảo đảm đủ số lượng giáo viên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với CB-GV-NV theo quy định hiện hành.

          Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2017/TT-BDGĐT ngày 18/8/2017 về việc Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập; các cơ sở GDMN có kế hoạch và tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thiện các tiêu chuẩn theo yêu cầu của hạng chức danh nghề nghiệp. Tham mưu đến các cấp cho giáo viên tham gia thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên theo quy định.

 1. Biện pháp thực hiện

- Tuyên truyền CBQL, GVMN trong trường  các cơ sở MNTT nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tình yêu thương và trách nhiệm bảo vệ trẻ;

- Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về đổi mới phương pháp, kỹ năng nghề nghiệp, tự bồi dưỡng tại các trường nhằm đảm bảo giáo viên có năng lực, chủ động lựa chọn nội dung phù hợp theo chương trình giáo dục MN.

- Tạo điều kiện cho giáo viên được đi dự các chuyên đề do phòng giáo dục tổ chức, cụm tổ chức.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên về nội dung, quan điểm đổi mới công tác quản lý, tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề trong trường. Chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm phương pháp giáo dục mầm non giữa các trường.

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường nhằm nâng cao tay nghề cho giáo viên. Tổ chức thi đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp trường.

- Quan tâm đến giáo viên yếu về chuyên môn thông qua dự giờ thường xuyên. Khuyến khích giáo viên tham gia thiết kế giáo án điện tử để biết cách ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

- Thường xuyên quan tâm đến tình cảm cũng như cuộc sống của giáo viên để kịp thời động viên khuyến khích giáo viên, có sự thưởng phạt công tâm, kịp thời.

- Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhằm đảm bảo cho giáo viên yên tâm công tác, chăm sóc và giáo dục các cháu.

- Chỉ đạo các nhóm trẻ, lớp MG độc lập tư thục xếp lương cho giáo viên theo bảng lương, giáo viên được hỗ trợ tài liệu, chi phí khi tham gia các lớp tập huấn.

6. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế

- Tích cực huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư nguồn lực để phát triển nhà trường và ngành GDMN nói chung.

- Thường xuyên tổ chức chia sẻ kinh nghiệm hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non giữa các trường trong thành phố và trong cụm tăng cường các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm về GDMN.

7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)

Thực hiện tốt công tác quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn trong nhà trường đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

Đổi mới công tác quản lý hành chính, thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong quản lý và chăm sóc, giáo dục trẻ. Lắp camera để giám sát các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Chỉ đạo bộ phận chuyên môn và hành chính tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ soạn thảo văn bản, sử dụng thành thạo phần mềm quản lý trường mầm non, phần mềm Viettec; phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản theo quy định của Bộ tài chính, phần mềm Báo cáo GDMN. Chỉ đạo 100% giáo viên biết khai thác các thông tin trên mạng về CSGD trẻ, cách làm ĐDĐC để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, biết soạn giáo án Powerpoint.

8. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục mầm non  

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ và của tỉnh về đổi mới và phát triển GDMN. Phối hợp với đài phát thanh của phường tăng cường đưa tin bài về các hoạt động của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền theo tháng, theo các chủ đề, chuyên mục trong năm học.

- Chỉ đạo các nhóm, lớp trong và ngoài công lập thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non. Tuyên truyền về vai trò, vị trí, những chủ trương đổi mới của GDMN; tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn CBGVNV trong và ngoài công lập thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN.

- Đầu năm học tuyên truyền về các khoản thu của nhà trường.

- Xây dựng các góc tuyên truyền chung của nhà trường, của các nhóm lớp với nhiều nội dung phong phú, đa dạng: các tranh ảnh, ấn phẩm về các hoạt động và sức khoẻ, học tập của trẻ.

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức để thu hút trẻ MN đến trường.

- Tuyên truyền tới phụ huynh qua trang Website, qua các cuộc họp phụ huynh, qua các hội nghị, ….với các nội dung phong phú về công tác CSNDGD trẻ, công tác phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, ….

*. Hình thức tuyên truyền

          Tổ chức sinh hoạt chuyên đề mời phụ huynh đến dự.

          Góc cha mẹ cần biết: các tranh ảnh, ấn phẩm về các hoạt động và sức khoẻ, học tập của trẻ.

          Tuyên truyền bằng cách viết bài tại bảng tuyên truyền chung của nhà trường, gơỉ đài truyền thanh đọc trong toàn phường.

          Tuyên truyền qua hội nghị phụ huynh học sinh, sơ kết, tổng kết, hội thi.

 Tuyên truyền ít nhất 03 lần trong một năm, ngoài ra còn có các đợt tuyên truyền đột xuất vào các mùa dịch bệnh.

          Lập sổ theo dõi tuyên truyền.

*. Nôi dung tuyên truyền

 Tuyên truyền về ngành học, về nội dung, phương pháp, chương trình mầm non.

Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non; đặc biệt các văn bản mới ban hành trong năm 2019, 2020.

Tuyên truyền về các chiến dịch.

Tuyên truyền về kiến thức nuôi dạy trẻ khoa học, phòng chống SDD và béo phì.

Tuyên truyền về các biện pháp phòng một số bệnh thường gặp ở trẻ và biện pháp chống dịch bệnh lây lan.

     9. Trường đăng ký các chỉ tiêu đua:

*Chỉ tiêu giao:

- Số tiết dạy tốt                                                         : 4T/ 1 GV

- Số giáo viên dạy giỏi cấp trường                          : 50% TSGV DỰ THI

- Số đề tài nghiên cứu khoa học                              : 03

- Số giáo viên đạt đề tài  NCKH                              : 01

- Số CB,GV,CNV thực hiện  DSKHHGĐ        : 100%không có người sinh con thứ  3 trở lên

- Số CB, GV, CNV đạt LĐTT                                  : 50%

- Đạt chuẩn nghề nghiệp GV                                : Đạt 100%; Khá 50%

- CSTĐ cấp cơ sở                                                   :  15%

- Không có giáo viên vi phạm ĐĐNG                  : 100%

- Số lớp đạt lớp tiên tiến                                       : 05 

 • Chi bộ                                 :                       Vững mạnh
 • Công đoàn                          :                       Vững mạnh
 • Trường                               :                        Tiên Tiến
 • Công hoạt động khác        :
 • Công tác quản lý chỉ đạo của CBQL: Tốt
 • Thựchiện hồ sơ sổ sách:                     Tốt
 • Thi đua khen thưởng :                         Tốt
 • Công tác tài vụ :                                    Tốt
 • Kế hoạch CSVC :                                  Tốt

Trên đây là nhiệm vụ kế  hoạch năm học 2019 – 2020. Tập thể giáo viên trường Mầm non Cam Phúc Bắc Quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học./.

Nơi nhận :  

 -Phòng GD&ĐT; -Lưu: VT.                        

 Duyệt của phòng GD&ĐT              HIỆU TRƯỞNG  

 

 

                                                                     Lê Thị Kim Chung                


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook