KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG MẦM NON CAM PHÚC BẮC GIAI ĐOẠN 2019-2023

VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

 

Trường mầm non Cam Phúc Bắc thành phố Cam Ranh được thành lập từ năm 1993. Tháng 8 năm 2011 trường được chuyển từ trường mẫu giáo dân lập sang trường mẫu giáo công lập theo quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND thành phố Cam Ranh với tên trường mẫu giáo Cam Phúc Bắc đến tháng 10/2014 trường được đổi tên trường mầm non Cam Phúc Bắc Trong những năm qua trường không ngừng vượt khó, từng bước đi lên và ngày càng trưởng thành đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân địa phương. Hiện nay nhà trường có 7 phòng học các lớp được trang bị đầy đủ trang thiết bị theo quy định đáp ứng tốt cho việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Có quy mô ổn định với 7 lớp, 210 học sinh và 18 cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Trường được sự tín nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, là địa chỉ đáng tin cậy của nhân dân gửi gắm con em vào trường.

Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, đòi hỏi sự nghiệp giáo dục cần quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo thế hệ trẻ thành những con người có đủ các phẩm chất đạo đức, năng lực sáng tạo để đáp ứng được công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Với tinh thần đó trường Mầm non Cam Phúc Bắc xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2019 - 2023 và tầm nhìn đến năm 2025 nhằm làm rõ định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình hoạt động và phát triển. Đồng thời là cơ sở quan trọng đề ra các quyết sách của Hội đồng trường, tiếp tục xây dựng nhà trường vững mạnh, không ngừng vươn lên, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

I.Tình hình nhà trường

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Điểm mạnh

Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh, lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ và các hoạt động khác.

Nhiều năm trường đạt danh hiệu: “Tập thể lao động Tiên tiến”

* Về công tác quản lý

- Công tác tổ chức quản lý của Ban Giám hiệu: Cơ bản có tầm nhìn chiến lược lâu dài, có định hướng và có các kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực trạng của đơn vị qua từng giai đoạn để xây dựng và phát triển nhà trường. Công tác kiểm tra đánh giá và thúc đẩy về mọi mặt được đánh giá kịp thời, khách quan và đã có những định hướng về công tác xây dựng chất lượng đội ngũ nói riêng và chất lượng nhà trường nói chung;

- Ban Giám hiệu có ý thức trách nhiệm cao trong công việc được giao, biết tổ chức, xây dựng kế hoạch để thực hiện các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn;

- Nhà trường lập kế hoạch hoạt động khoa học, cụ thể, rõ ràng, thực hiện đúng tiến độ. Chỉ đạo các đoàn thể, các tổ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt.

- Phân công hợp lý cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo qui định của Điều lệ trường mầm non và Pháp lệnh Cán bộ Công chức.

- Tổ chức hoạt động có nề nếp theo kế hoạch, quy trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của cấp trên. Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT quy định, không cắt xén chương trình.

- Tổ chức và quản lý tốt các hoạt động hành chính, tài chính. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, kiểm tra nội bộ và thực hiện đổi mới công tác quản lý. Quan hệ công tác, lề lối làm việc trong nhà trường có nề nếp.

- Thực hiện tốt việc bảo quản và sử dụng tài sản, cơ sở vật chất trong nhà trường, thực hiện tốt công tác kiểm kê tài sản, có đầy đủ sổ theo dõi tài sản, có kế hoạch kiểm tra, tu sửa, bổ sung tài sản, trang thiết bị phục vụ dạy học.

- Lưu trữ đầy đủ và khoa học các loại hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản lý của nhà trường.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo qui định hiện hành.

- Thường xuyên tổ chức và duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và qui định của Nhà nước.

 * VÒ ®i ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên

- Tổng số CBQL, GV, NV gồm  18 người:  Ban giám hiệu là 02 người,  chuyên môn 02 Đại học,  01 đảng viên.  Giáo viên có 11 người: trình độ chuyên môn: 5 cao đẳng; 6 Đại học.  Nhân viên có 5 người ( 1 nhân viên kế toán trình độ đại học, 1nhân viên y tế trình độ trung cấp,  2 nhân viên bảo vệ hợp đồng, 1 nhân viên hợp đồng  phục vụ )

- Tỷ lệ giáo viên, nhân viên hiện nay đảm bảo đủ biên chế theo quy định.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên: Nhiệt tình, yêu nghề, có trách nhiệm đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ. Có tinh thần vượt khó, luôn cầu tiến, linh hoạt, sáng tạo trong công việc, mong muốn nhà trường phát triển. Chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

* Các tổ chức, đoàn thể và Hội đồng trong nhà trường

- Hội đồng nhà trường: Được tổ chức đúng theo Điều lệ trường mầm non, có phân công nhiệm vụ các thành viên và hoạt động theo chức năng nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm học theo quy chế tập trung dân chủ và đúng theo Điều lệ trường mầm non.

- Tổ chức Đảng, các đoàn thể

+ Chi bộ: Chi bộ trường được thành lập từ tháng 12/2015 gồm có 9 đảng viên trong đó có 2 đảng viên chưa chuyển chính thức. Chi bộ đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, nhà trường thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong từng năm học, hàng năm liên tục xếp loại chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng bộ tặng giấy khen.

+ Công đoàn: Công đoàn đã kết hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động chuyên môn, các phong trào thi đua, các phong trào văn hoá văn nghệ, … góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ.

   Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CB, GV, NV trong nhà trường, luôn tạo khối đoàn kết, thân thiện giúp nhau trong công tác, duy trì và cũng cố đơn vị văn hoá, gia đình gương mẫu. Công đoàn nhiều năm liền đạt công đoàn vững mạnh.

+ Đoàn thanh niên Cộng sản HCM: Hoạt động có nền nếp, thể hiện vai trò của mình trong việc đi đầu trong các hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và nhiều năm liền đạt chi đoàn cơ sở vững mạnh.

* Về học sinh

- Toàn trường có tổng số lớp: 7 lớp với tổng số học sinh 214 trẻ.Trong đó lớp mẫu giáo 5-6 tuổi : 6 lớp 169 trẻ. Lớp 4-5 tuổi : 01 lớp 45 trẻ.

- Tỷ lệ trẻ em đến trường mầm non ngày càng tăng cao. Chất lượng chăm sóc giáo dục không ngừng cải thiện, góp phần giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng.

- Chất lượng học sinh

+ Cháu đạt Bé xuất sắc cuối năm: 72/214 - Tỷ lệ: 34% .

+ Cháu đạt BKBN :                 187/214  - Tỷ lệ: 87%            

+ Cháu đạt chuyên chăm:                   206/214  - Tỷ lệ: 96%

- Tổng số trẻ huy động: 214/ 211; Tỷ lệ: 101%

* Về cơ sở vật chất

 Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng 7 phòng học đạt theo điều lệ trường mầm non. Là trường mầm non sạch đẹp, được phụ huynh tin yêu gửi con và đánh giá cao về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

1.2. Điểm yếu

- Một số giáo viên mới còn hạn chế về khả năng sư phạm; chưa linh hoạt và chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

- Hiện tại trường còn thiếu  nhân viên cấp dưỡng.

- Do trường thành lập nhiều năm nên cơ sở vật chất từng bước xuống cấp, đồ dùng đồ chơi và 1 số thiết bị xin trang cấp nhiều năm nhưng chưa được bổ sung, vì thế 1 số hoạt động của nhà trường cũng bị khó khăn.

1.3. Cơ hội

- Trong những năm qua giáo dục mầm non ở địa phương đã có những bước phát triển mạnh mẽ điều đó đã tác động không nhỏ đến phụ huynh học sinh.

- Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và sự tín nhiệm của nhân dân tạo điều kiện để nhà trường tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục cũng như các hoạt động khác.

- Nhờ có Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đã cấp đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của giáo dục mầm non.

- Các phong trào học tập, phong trào dạy học được ngành phát động, triển khai đã phần nào làm thay đổi nhận thức, hành động của Đội ngũ nhà giáo .

1.4. Thách thức

- Lương của nhân viên bảo vệ và phục vụ còn thấp nên họ chưa yên tâm công tác sẽ có hướng chuyển sang ngành nghề khác.

- Một vài giáo viên mới còn hạn chế năng lực sư phạm, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, tính sáng tạo, chủ động của đội ngũ còn nhiều hạn chế do thiếu máy tính cho giáo viên ứng dụng ở lớp

- Nhận thức về công tác giáo dục mầm non trong một bộ phận CMHS còn bất cập, thiếu tính phối hợp nên việc huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất nhà trường còn gặp khó khăn.

2. Các vấn đề cần ưu tiên giải quyết

- Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục về tư tưởng, nhận thức cho đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng làm việc và hướng tới xây dựng chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ;

- Tiếp tục khai thác tối đa về ứng dụng CNTT trong dạy học, sử dụng hộp thư điện tử cá nhân, truy cập các trang website để phục vụ cho công tác giáo dục;

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, áp dụng có hiệu quả các tiêu chuẩn vào việc đánh giá Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra để khắc phục những tồn tại yếu kém khi thực hiện kế hoạch ngắn hạn và dài hạn;

- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ, lấy trẻ làm trung tâm và đánh giá sự phát triển của trẻ theo theo 5 lĩnh vực: Đức, trí, thể, mỹ và phát triển tình cảm xã hội theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường rèn kỹ năng sống cho trẻ.

- Đẩy mạnh công tác Phổ cập giáo dục trên cơ sở đảm bảo chất lượng giáo dục; huy động trẻ 5 tuổi ra lớp 100%.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Bố trí sắp xếp giáo viên phù hợp với năng lực chuyên môn. Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ an toàn tuyệt đối cho trẻ.

- Tranh thủ sự đầu tư từ nhiều nguồn để tiếp tục cải tạo môi trường để trẻ khám phá trãi nghiệm. Mua sắm đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học phục vụ tốt công tác dạy và học cho cô và trẻ.

         II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

1. Tầm nhìn

một ngôi trường thân thiện, uy tín, chất lượng, nơi phụ huynh học sinh tin cậy, một chiếc nôi rèn luyện để giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới đỉnh vinh quang”

2. Sứ mệnh

 Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, có nề nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh có tri thức và sức khỏe tốt, có kỹ năng sống, có cơ hội phát triển tài năng, tư duy và sáng tạo, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương và đất nước.

3. Các giá trị cốt lõi: Mầm non Cam Phúc Bắc

          - M: Mẫu mực, minh mẫn, mạnh mẽ.

          - N: Năng nổ, nhiệt tình, nề nếp.

          - C: Chất lượng, chung sức, chung lòng.

          - P: Phong cách, phù hợp, phát triển.

          - B: Bảo bọc, bác ái, bao dung.

4. Phương châm hành động

“Chất lượng giáo dục và chăm sóc là thước đo danh dự của nhà trường”

III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Mục tiêu chung

Ổn định, phát triển, xây dựng đơn vị có uy tín về mọi mặt, tiến tới tiếp cận với mô hình giáo dục hiện đại, đạt các mức độ theo quy định của Trường Mầm non đạt Chuẩn Quốc gia mức 2.

- Mục tiêu ngắn hạn: Đến năm 2020, Trường mầm non Cam Phúc Bắc được công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

- Mục tiêu trung hạn: Đến năm 2023, Trường mầm non Cam Phúc Bắc được công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

- Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2025, Trường mầm non Cam Phúc Bắc phấn đấu trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức 2 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.Phấn đấu để thương hiệu nhà trường ngày được nâng cao và là mô hình giáo dục phù hợp đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá giỏi trên 80%. Tỷ lệ giáo viên giỏi cấp trường, cấp thành phố, cấp tỉnh trên 70%.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên biên chế sử dụng thành thạo máy vi tính; nhận, gửi, lưu trữ thư điện tử khoa học.

- Hàng năm số tiết dạy có sử dụng công nghệ thông tin đạt trên 60% và đạt 100% vào năm 2025;

- Có trên 90% giáo viên và nhân viên biên chế đạt trình độ Đại học sư phạm mầm non vào năm 2025;

- Hằng năm đạt các danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở 15%, Lao động tiên tiến trên 70 %;

- Phát triển 1 Đảng viên mới hàng năm ; Chi bộ luôn đạt "Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.

- Hàng năm các đoàn thể trong nhà trường đều đạt vững mạnh

- 100% giáo viên không vi phạm đạo đức nhà giáo.

2.2. Về học sinh

- Qui mô

+ Phát triển lớp học từ 7 lớp năm 2019 đến 9 lớp ( năm 2025).

+ Học sinh: từ 214 cháu ( năm 2019) tăng lên 245 cháu ( năm 2025).

- Chất lượng giáo dục

          + Cháu đạt Bé xuất sắc cuối năm: 32% à35%

+ Cháu đạt BKBN                               : 87% à90%              

+Cháu đạt chuyên chăm:                     : 95% à98%

- Chất lượng nuôi dưỡng

              + Cháu suy dinh dưỡng so với đầu năm: SDDV : < 5%, xoá xóa SDD nặng.

+ Tổ chức cháu ăn đảm bảo : 1bữa + 1 bữa phụ

+ 100% trẻ được theo dõi biểu đồ tăng trưởng, được khám sức khỏe định kỳ.

+ Đảm bảo ATTP, không có dịch bệnh lây lan trong trường: 100%.

+ Không để xảy ra tai nạn cho cháu trong trường mầm non: 100%.

2.3. Cơ sở vật chất

- Làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban đại diện cha mẹ học sinh huy động các nguồn lực nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

- Sữa chữa các phòng học, đầu tư đồ dùng dạy học cho các lớp và các phòng chức năng, trang bị thêm các thiết bị phục vụ dạy học hiện đại.

- Đạt các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và quy định trường chuẩn Quốc gia được quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xây dựng môi trường, cảnh quan sư phạm đảm bảo các tiêu chí “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” đạt "Cơ quan văn hoá".

2.4. Tầm nhìn đến năm 2025

          - Xây dựng thương hiệu và uy tín của nhà trường đối với xã hội, theo phương châm “ Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường”.

- Xây dựng nhà trường có uy tín về có chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.

          - Giảm tỷ lệ cháu SDD dưới 5% cuối mỗi năm học. Có 100% CBQL, GV đạt trình độ đại học, có năng lực quản lý, năng lực sư phạm tốt.

          - Xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường. Tập trung nguồn lực xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức 2 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

- Trường mầm non Cam Phúc Bắc phấn đấu để thương hiệu nhà trường ngày được nâng cao và là mô hình giáo dục phù hợp đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC

          1. Các giải pháp chung

          - Thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn đơn vị theo các nội dung của kế hoạch chiến lược. Phát huy đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể Hội đồng sư phạm để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của kế hoạch chiến lược.

          - Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành các hoạt động của nhà trường.

           - Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.

          - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cả về nhận thức, tư duy và trình độ.

          - Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lí và dạy học.

          - Làm tốt công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường để đánh giá một cách toàn diện về mọi mặt các hoạt động của nhà trường.

          - Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường hướng tới các giá trị văn hóa dân tộc và truyền thống.

         - Tranh thủ sự đồng thuận và tăng cường sự gắn kết có hiệu quả giữa nhà trường, gia đình với các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng. Tăng cường hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ và đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

          2. Các giải pháp cụ thể

          2.1. Xây dựng quy chế và nề nếp hoạt động:

        - Thể chế hóa hệ thống văn bản quản lý và ban hành một số quy chế, quy định mang tính đặc thù của đơn vị đảm bảo sự nhất quán theo tinh thần chỉ đạo của ngành.

         - Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ.

          - Xây dựng cơ chế chính sách theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển năng lực cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.

           2.2. Hoàn thiện bộ máy tổ chức:

           - Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn cho các giáo viên đảm nhận trách nhiệm với vai trò chủ chốt trong bộ máy tổ chức nhà trường.

          - Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy hiệu quả phù hợp với yêu cầu giảng dạy và năng lực cá nhân.

           - Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động, tích cực cho các tổ chuyên môn, trưởng các đoàn thể trong trường.

2.3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh

- Đổi mới  nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoat, hiện đại, phù hợp đối tượng học sinh và yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Tạo môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện trong nhà trường.

- Phát huy tính tích cực, chủ động, mạnh dạn, tự tin của học sinh. Luôn lấy trẻ làm trung tâm khi tổ chức các hoạt động.

- Nâng cao chất lượng bữa ăn cho các cháu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường.

- Thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng cháu 5 tuổi theo tiêu chuẩn của Bộ  Giáo dục và Đào tạo.

- Đảm bảo an toàn cho trẻ về thể chất và tinh thần.

- Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non.

2.4. Xây dựng và phát triển đội ngũ

- Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc. Tạo điều kiện cho giáo viên được đi dự giờ, tham quan trường bạn để nắm vững hơn về chuyên môn.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn đơn vị theo các nội dung của kế hoạch chiến lược. Phát huy đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể hội đồng sư phạm để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của kế hoạch chiến lược.

- Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn bó với nhà trường.

- Đánh giá chất lượng của cán bộ, giáo viên thông qua các tiêu chí và hiệu quả công việc cũng như những đóng góp của cá nhân đối với sự phát triển chung của nhà trường.

2.5. Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục

- Tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo giành quỹ đất để đầu tư xây dựng  các phòng học, phòng chức năng và các phòng hành chính.

- Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

          2.6. Kế hoạch - tài chính:

          - Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán và minh bạch các nguồn thu, chi đảm bảo tính công khai.

          - Xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm của nhà trường, trên cơ sở đó lập dự toán kế hoạch tài chính sát với nhu cầu sử dụng.

          - Tranh thủ sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân và Ban đại diện cha mẹ học sinh các nguồn lực bên ngoài để bổ sung cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan trong nhà trường đảm bảo môi trường giáo dục Xanh - Sạch - Đẹp.

2.7. Xây dựng thương hiệu

“Chất lượng giáo dục và chăm sóc là thước đo danh dự của nhà trường”

- Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường.

- Thực hiện tốt cuộc vận động:  Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức và tự học và sáng tạo”.

- Tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường nói lời hay, làm việc tốt.

V. ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

          1. Giai đoạn 1: Từ năm 2019 đến năm 2020

          Trọng tâm là tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục, tích cực tham mưu để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cải thiện cảnh quan nhà trường. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường các giải pháp và tập trung nguồn lực xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

2. Giai đoạn 2: Từ năm 2020 đến năm 2023 và tầm nhìn đến năm 2025

          Trọng tâm là đẩy mạnh các hoạt động phong trào và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đạt được mục tiêu chiến lược với mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến; Xây dựng và khẳng định vững chắc thương hiệu "Chất lượng giáo dục và chăm sóc là danh dự của nhà trường" mang lại sự tin yêu và tin tưởng của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.    

          Tập trung nguồn lực xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức 2 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

VI. TỔ CHỨC THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH.

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược

- Kế hoạch chiến lược Trường Mầm Non Cam Phúc Bắc được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, CNV nhà trường cơ quan chủ quản,phụ huynh học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

- Báo cáo với Phòng GD&ĐT, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể.

2. Tổ chức thực hiện

Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2019 - 2020

- Giai đoạn 2: Từ năm 2020 - 2025

4. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong nhà trường

4.1. Đối với Hiệu trưởng

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học. Cụ thể:

- Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn trường và thực hiện kế hoạch chiến lược của toàn Trường theo từng giai đoạn phát triển.

- Chỉ đạo, xây dựng và phê duyệt lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược chung cho toàn trường.

- Xây dựng kế hoạch trường đạt Chuẩn Quốc gia mức 1và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia mức 2 và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3.

- Thực hiện rà soát cơ sở vật chất lên kế hoạch dự trù, cải tạo mua sắm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi tối thiểu theo quy định.

- Tham mưu lãnh đạo các cấp về phê duyệt chủ trương và kinh phí xây dựng những hạng mục cơ sở vật chất theo quy định và bổ sung nhân sự cho trường.

4.2. Đối với Phó Hiệu trưởng

 Theo nhiệm vụ được phân công, giúp hiệu trưởng tổ chức triển khai từng nội dung, công việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện đảm bảo tính hiệu quả.

4.3. Đối với tổ chuyên môn

Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể từng năm trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.

- Chủ động xây dựng các dự án phát triển của tổ chuyên môn và các tổ chức trong nhà trường.

- Chủ động xây dựng các dự án phát triển của tổ chuyên môn và các tổ chức trong nhà trường.

- Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.

4.4. Đối với các tổ chức đoàn thể

- Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, góp ý với nhà trường điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp để có thể thực hiện tốt kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.

- Tăng cường vai trò tham mưu với lãnh đạo nhà trường, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, cho toàn thể cán bộ giáo viên và nhân viên.

- Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong vấn đề thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường.

4.5. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, công nhân viên

          Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch một cách hợp lý.

VI. KẾT LUẬN

Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2019-2023 tầm nhìn đến năm 2025 là tâm huyết và trí tuệ của tập thể nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin cho phụ huynh, nhân dân toàn xã hội.

Để thực hiện tốt kế hoạch phát triển nhà trường việc đầu tiên là phải xây dựng được khối đoàn kết nội bộ đây là một trong những vấn đề cực kỳ quan trọng quyết định đến sự thành công của nhà trường. Tiếp đến là triển khai các kế hoạch một cách khoa học và thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch.

Kế hoạch chiến lược là một văn bản có giá trị định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển giáo dục của nhà trường định hướng trong tương lai; giúp cho nhà trường có được tầm nhìn xa hơn, rộng hơn đồng thời có sự điều chỉnh hợp lý trong từng kế hoạch hàng năm.

          Kế hoạch chiến lược còn thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường, xây dựng cho mình một thương hiệu, địa chỉ giáo dục đáng tin cậy.

          Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, nền kinh tế của địa phương nói chung và  của đất nước nói chung có nhiều sự thay đổi. Do vậy kế hoạch chiến lược của nhà trường cũng sẽ có sự điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp. Tuy nhiên bản kế hoạch chiến lược này là cơ sở là nền tảng để nhà trường hoạch định chiến lược phát triển giáo dục cho những giai đoạn tiếp theo một cách bền vững.

VII. KIẾN NGHỊ

          1. Đối với Ủy ban nhân dân thành phố

Quan tâm đầu tư xây dựng cho nhà trường về cơ sở vật chất trường lớp để thực hiện được lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo đúng kế hoạch. Để chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng cao.

          2. Đối với phòng GD&ĐT

- Phòng Giáo dục và Đào tạo quan tâm, tạo mọi điều kiện để nhà trường thực hiện được kế hoạch và lộ trình đã đề ra.

- Chỉ đạo, tư vấn, giúp đỡ và tạo điều kiện để nhà trường tổ chức và thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường đạt kết quả cao.

                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                         Lê Thị Kim Chung