• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Từ ngày 10/4/2018 đến ngày 11/4/2018 Phòng giáo dục huyện Kim động tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2017 – 2018.   Tham gia hội thi năm nay có 23 giáo viên trên toàn huyện bậc Tiểu học. Trường Tiểu học Song Mai có 2 cô giáo tham gia: cô Mai Thị Thoa và cô Nguyễn Thị Hà.Tham gia hội thi, mỗi thí sinh phải thực hiện 4 phần thi:1.Thi ...
> Xem chi tiết