• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Để duy trì, phát huy phong trào đọc sách của thầy và trò, ngày 23/4/2018 được ...
Để duy trì, phát huy phong trào đọc sách của thầy và trò, ngày 23/4/2018 được sự nhất trí của Ban giám hiệu Liên đội trường Tiểu học Thị trấn Lương Bằng đã long trọng tổ chức “Ngày hội đọc sách” nhằm xây dựng thế hệ đọc có hiệu quả trong tương lai, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Về dự và chỉ đạo “Ngày hội đọc sách” cô Phạm Thị Ngọc ...
> Xem chi tiết

Ngày hội đọc sách

Ngày hội đọc sách

Để duy trì, phát huy phong trào đọc sách của thầy và trò, ngày 23/4/2018 được sự nhất trí của Ban giám hiệu Liên đội trường Tiểu học Thị trấn Lương ...
Ngày hội đọc sách

Ngày hội đọc sách

Để duy trì, phát huy phong trào đọc sách của thầy và trò, ngày 23/4/2018 được sự nhất trí của Ban giám hiệu Liên đội trường Tiểu học Thị trấn Lương ...