Hướng dẫn Quản trị hệ thống, Cài đặt cấu hình hệ thống, Sao lưu/Phục hồi giao diện, Cấu hình SEO và MXH