Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
Danh sách
 • Huỳnh Thị Kim Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0768097804
  • Email:
   kimchivitrung2@gmail.com
 • Trần Văn Lịch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên TPT
  • Điện thoại:
   0346440307
  • Email:
   lichvitrung2@gmail.com
 • Nguyễn Văn Út
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   vanutvitrung2@gmail.com
 • Trần Thị Tươi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987784290
  • Email:
   tranthituoidhth@gmail.com
 • Phạm Văn Út
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng-BT chi bộ
  • Điện thoại:
   0774499404
 • Phạm Thanh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0766713137
  • Email:
   hienpcvt@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0788716496
  • Email:
   thanhthienvitrung2@gmail.com
 • Phan Thị Bích Diệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng
  • Điện thoại:
   0987571301
  • Email:
   bichdiep.vitrung2@gmail.com
 • Lư Văn Thuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PCT công đoàn
  • Điện thoại:
   0939375280
  • Email:
   luvanthuan79@gmail.com
 • Lê Trung Tín
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0939768557
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

 • Châu Thị Hoàng Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng 5
  • Điện thoại:
   0788808444
  • Email:
   hoangoanhvithuy0128@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Đồng Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0939507710
  • Email:
   hahuya@tentinh.gov.vn
Thông báo
Thời tiết
Giới thiệu