Trường TH Vị Thủy 2 hưởng ứng phòng chống dịch Corona