• Luyện tập về từ nhiều nghĩa- Lớp 5
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 0 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Vần Âu, au elearning- Huỳnh Thị Kim Thoa
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 41 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chợ nổi Ngã Bảy Elearning- Bùi Thị Diệu Hiền
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 32 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thành phố Đà lạt elearning- Thầy Vạn
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 44 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Động vật ăn gì để sống Ealearning- Thầy Vạn
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 37 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tin học lớp 3- Bước đầu soạn thảo văn bản
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Anh văn- Unit 6 lesson 1 How many lessons do you have today
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 33 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chính tả lớp 4- Trung thu độc lập
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 93 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Toán lớp 2- Phép cộng có tổng bằng 100
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • âm nhạc- con chim non
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Toán lớp 5- ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 138 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TNXH Lớp 3- Các thế hệ trong một gia đình
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 27 lượt tải | 1 file đính kèm
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội