Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
 • Bài giảng E-Learning- Phep tru cac so trong pham vi 100 000
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 0 lượt tải | 1 file đính kèm
  GV: Huỳnh Thanh VũTrường TH Vị Thủy 2
 • Bài giảng E-Learning - Âm Gi
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 2 lượt tải | 1 file đính kèm
  GV: Ngô Gia LinhTrường TH Vị Thủy 2
 • Bài giảng Elearning- Thành Phố Đà Lạt
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 0 lượt tải | 1 file đính kèm
  GV: Trần Văn VạnTrường TH VỊ Thủy 2
 • Bài giảng Elearning- Làm quen Thư điện tử
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 0 lượt tải | 1 file đính kèm
  Môn: Tin họcGiáo viên: Bùi Thị Diệu HiềnTrường: TH Vị Thủy 2
 • Vần Âu, au elearning- Huỳnh Thị Kim Thoa
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 30 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chợ nổi Ngã Bảy Elearning- Bùi Thị Diệu Hiền
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thành phố Đà lạt elearning- Thầy Vạn
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 26 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Động vật ăn gì để sống Ealearning- Thầy Vạn
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 21 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tin học lớp 3- Bước đầu soạn thảo văn bản
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 36 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Anh văn- Unit 6 lesson 1 How many lessons do you have today
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 91 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Anh văn- Unit 6 lesson 1 How many lessons do you have today
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 24 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chính tả lớp 4- Trung thu độc lập
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 75 lượt tải | 1 file đính kèm