• Mai Văn Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Ủy Viên
  • Điện thoại:
   0343740183
 • Trần Văn Viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Ủy Viên
  • Điện thoại:
   0367697982
 • Nguyễn Thị Bằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0987656789
  • Email:
   nguyenthibang826nm1@gmail.com
 • Huỳnh Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Ban Nữ Công
  • Điện thoại:
   0389097904
  • Email:
   quyhaicong@yahoo.com.vn
 • Trịnh Thị Gấm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ Tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0364826131
 • Hoàng Thị A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   hoangta@tentinh.gov.vn
 • Hà Huy A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban
  • Điện thoại:
   0897678652
  • Email:
   hahuya@tentinh.gov.vn
 • Lê Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   01656789000
  • Email:
   leduy@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Đình T
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Điện thoại:
   0987645678
  • Email:
   ngdinht@gov.edu.vn
 • Nguyễn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên
  • Điện thoại:
   0897678652
  • Email:
   nguyena@tentinh.gov.vn
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội