A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch làm việc (điều chỉnh lần 4) của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 25/9/2021 đến ngày 01/10/2021

* THỨ BẢY (25/9)

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). 

 

* THỨ HAI (27/9)

          - 9 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc với lãnh đạo và chuyên viên phòng GDTH-GDMN về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở GD&ĐT. Phòng GDTH-GDMN chuẩn bị nội dung (Các đồng chí ở tại Vị Thanh họp tại phòng họp trực tuyến Sở GD&ĐT; các đồng chí không ở tại Vị Thanh họp qua Google meet).

          - 14 giờ Giám đốc và các Phó Giám đốc họp trực tuyến về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở GD&ĐT. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ cùng dự và chuẩn bị nội dung (Các đồng chí Lãnh đạo Sở ở tại Vị Thanh họp tại phòng họp trực tuyến Sở GD&ĐT; các đồng chí Lãnh đạo không ở tại Vị Thanh họp qua Google meet do phòng TCCB gửi).

- 15 giờ, Các Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền, Trần Thị Huyền) họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD&ĐT bằng hình thức trực tuyến. Các đồng chí trong Ban Thường vụ cùng dự.

 

* THỨ BA (28/9)

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

          - Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) làm việc tại cơ quan.

                   - Các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại nhà.

 

         * THỨ TƯ (29/9)

                   - 8 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội thảo trực truyến Tổng kết tình hình thực hiện Quyết định 5596/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&DT. Đồng chí Nguyễn Quang Nhật cùng dự.

          - Giám đốc và Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) làm việc tại cơ quan (Điều chỉnh lần 3).

                    - Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại nhà.

 

                    * THỨ NĂM (30/9)

         - 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền, Trần Thị Huyền) họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GD&ĐT mở rộng. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban Chấp hành và Bí thư các Chi bộ cùng dự (Các đồng chí ở tại Vị Thanh họp tại phòng họp trực tuyến Sở GD&ĐT; Các đồng chí không ở tại Vị Thanh họp qua Google meet). <Điều chỉnh lần 3>

         - 14 giờ, Giám đốc họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (điều chỉnh lần 3). 

                   - Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại nhà.

 

                   * THỨ SÁU (01/10)

          - 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trực tuyến với các địa phương về sơ kết công tác quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/2021. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày).

          - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp giao ban chuyên môn giáo dục tiểu học bằng hình thức trực tuyến. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở GD&ĐT. Phòng GDTH-GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời (Các đồng chí ở tại Vị Thanh họp tại phòng họp trực tuyến Sở GD&ĐT; các đồng chí không ở tại Vị Thanh họp qua Google meet).

          - 8 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị Tổng kết Chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học Đông Nam Á (SEA PLM). Mời thành viên Hội đồng cùng dự (Các đồng chí ở tại Vị Thanh họp tại phòng họp trực tuyến Sở GD&ĐT; các đồng chí không ở tại Vị Thanh họp qua Google meet do Phòng QLCL – CSVC gửi). <Điều chỉnh lần 4>

                   - Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) làm việc tại cơ quan.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội