• Nguyễn Thị A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ / khối trưởng
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Thạch Uốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Giáo viên âm nhạc
  • Điện thoại:
   0986xxxxxx
  • Email:
   Thachuoc73@gmai.com
 • Nguyễn Ngọc Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Khối trưởng, Giáo viên
  • Điện thoại:
   0379xxxxxx
  • Email:
   Lenn.c1vinhtuong2.vithuy@haugiang.edu.vn
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội