• Lê Văn Ý
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sp tiểu học
  • Email:
   c1vinhtrung3.vithuy@haugiang.edu.vn
 • Đặng Văn Trắng
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sp tiểu học
  • Email:
   c1vinhtrung3.vithuy@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Thân
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sp tiểu học
  • Email:
   c1vinhtrung3.vithuy@haugiang.edu.vn
 • Dương Hùng Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sp tiểu học
  • Email:
   c1vinhtrung3.vithuy@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sp tiểu học
  • Email:
   c1vinhtrung3.vithuy@haugiang.edu.vn
 • Trương Minh Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sp tiểu học
  • Email:
   c1vinhtrung3.vithuy@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Như Nghiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sp tiểu học
  • Email:
   c1vinhtrung3.vithuy@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Lên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sp tiểu học
  • Email:
   c1vinhtrung3.vithuy@haugiang.edu.vn
 • Đoàn Văn Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sp tiểu học
  • Email:
   c1vinhtrung3.vithuy@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Hoàng Khởi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sp tiểu học
  • Điện thoại:
   0338381974
  • Email:
   c1vinhtrung3.vithuy@haugiang.edu.vn
 • Trần Hoàng Em
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sp tiểu học
  • Email:
   c1vinhtrung3.vithuy@haugiang.edu.vn
 • Dương Kim Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sp tiểu học
  • Email:
   c1vinhtrung3.vithuy@haugiang.edu.vn
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội