Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
 • Bai 18 Chau A lop 5
  | Trường Tiểu học Vĩnh Trung 3 | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bai 18 Chau A lop 5
 • Chủ đề 2 các số đến 10: tách gộp số tiết 2 lớp 1
  | Trường Tiểu học Vĩnh Trung 3 | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
  Chủ đề 2 các số đến 10: tách gộp số tiết 2 lớp 1
 • Chủ đề 2 các số đên 10: số 6 lớp 1
  | Trường Tiểu học Vĩnh Trung 3 | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
  Chủ đề 2 các số đên 10: số 6 lớp 1
 • Chủ đề 2 các số đến 10: sô 7 lớp 1
  | Trường Tiểu học Vĩnh Trung 3 | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
  Chủ đề 2 các số đến 10 sô 7 lớp 1
 • Chủ đề 2 các số đến 10: số 10 lớp 1
  | Trường Tiểu học Vĩnh Trung 3 | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
  Chủ đề 2 các số đến 10 lớp 1
 • Khoa hoc Bai 51 co quan sinh san cua thuc vat co hoa lop 5
  | Trường Tiểu học Vĩnh Trung 3 | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
  Khoa hoc Bai 51 co quan sinh san cua thuc vat co hoa lop 5
 • Khoa hoc Bai 35 su chuyen the cua chat lop 5
  | Trường Tiểu học Vĩnh Trung 3 | 2 lượt tải | 1 file đính kèm
  Khoa hoc Bai 35 su chuyen the cua chat lop 5
 • Dia li Bai 23 chau Phi lop 5
  | Trường Tiểu học Vĩnh Trung 3 | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
  Dia li Bai 23 chau Phi lop 5
 • Lich su Bai 26 tien vao Dinh doc lap lop 5
  | Trường Tiểu học Vĩnh Trung 3 | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lich su Bai 26 tien vao Dinh doc lap lop 5
 • Lich su Bai 15 chien thang bien gioi thu dong 1950 lop 5
  | Trường Tiểu học Vĩnh Trung 3 | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lich su Bai 15 chien thang bien gioi thu dong 1950 lop 5
 • LT&C Noi cac ve cau ghep bang quan he tu lop 5
  | Trường Tiểu học Vĩnh Trung 3 | 2 lượt tải | 1 file đính kèm
  LT&C Noi cac ve cau ghep bang quan he tu
 • Toan De ca met vuong - Hec to met vuong lớp 5
  | Trường Tiểu học Vĩnh Trung 3 | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
  Toan De ca met vuong - Hec to met vuong lớp 5