Ngày 18/10/2019 Đài truyền hình Hậu Giang trao học bổng Trang viết tâm hồn cho em Hà Ngọc Phụng, học sinh lớp 4C trường Tiểu học Vĩnh Thuận Tây 1