• Tô Thanh Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPT - BCH Chi bộ
  • Điện thoại:
   0987645678
 • Hồ Quang Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn-BCH chi bộ
  • Điện thoại:
   06556432123
 • Cao Văn Cưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - Phó bí thư Chi bộ
  • Email:
   c1vidong4.vithuy@haugiang.edu.vn
 • Đinh Bé Năm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - Bí thư Chi bộ
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   c1vidong4.vithuy@haugiang.edu.vn
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội