Đúng 07 giờ, ngày 14 tháng 7 năm 2020 Trường TH Vị Đông 2 đã tổ chức buổi lễ Tổng kết năm học 2019- 2020.

     Đến dự buổi lễ gồm có: 

Ban lãnh đạo của nhà trường, quý thầy co cùng 174 em học sinh của trường. Buổi lễ diễn ra