Trường Tiểu học Vị Đông 2 là một trường thuộc xã đang xây dựng nông hôn mới có cơ sở vật chất khang trang, của huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Đại đa số nhân dân có ý thức và trách nhiệm giáo dục, từ đó nhu cầu học tập, giáo dục của các em ngày càng phát triển tốt.

Trường tiểu học Vị Đông 2 ngày nay được kế thừa và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử. Từ năm 1999 trường được thành lập, ban đầu chỉ là một trường đơn sơ với các phòng học đã xuống cấp chủ yếu là để dạy học nơi làm việc của Ban giám hiệu, đoàn thể chung một phòng chật hẹp, năm  2018 -2019 trường được đầu tư xây dựng thêm 02 phòng học bán kiên cố và 6 phòng chức năng, hệ thống nhà vệ sinh, đảm bảo cho việc dạy 2 buổi/ ngày. Trường được xây dựng tại ấp 3 xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.