• Mai Thị Thu Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng 2,3
  • Điện thoại:
   0939759926
  • Email:
   suongdungvibinh@gmail.com
 • Nguyễn Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng khối 1
  • Điện thoại:
   0352220122
 • Võ Văn Tươi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0775873745
 • Võ Tấn Lực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tạp vụ
  • Điện thoại:
   0398050821
 • Dương Văn Khang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Tin học
  • Điện thoại:
   0789632416
  • Email:
   duongvankhangk5@gmail.com
 • Phan Văn Kiệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Thể dục
  • Điện thoại:
   0376552764
 • Phan Thị Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Anh văn
  • Điện thoại:
   0966333815
 • Nguyễn Văn Ngự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Mỹ thuật
  • Điện thoại:
   0939322790
  • Email:
   nguvibinh2@gmail.com
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội