Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
 • Môn TN-XH lớp 1 - Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi (tiết 1)
  | Trường Tiểu học Vị Bình 1 | 2 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài giảng E - leaning môn TN - XH lớp 1- Bài: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi (tiết 1)
 • Môn Đạo đức lớp 4 - Bài: Hiếu thảo với ông bà, cha me.
  | Trường Tiểu học Vị Bình 1 | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài giảng E - leaning môn đạo đức lớp 4- bài ;hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (tiết 2)
 • Môn TN-XH Lớp 1- Bài Con vật quanh em
  | Trường Tiểu học Vị Bình 1 | 1 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài giảng E-leaning
 • ÂM NHẠC HỌC HÁT BÀI CHIM SÁO
  | Trường Tiểu học Vị Bình 1 | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MÔN MỸ THUẬT CHỦ ĐỀ SÁNG TẠO NHỮNG CHIẾC LÁ
  | Trường Tiểu học Vị Bình 1 | 1 lượt tải | 0 file đính kèm
 • TIẾNG ANH LỚP 3 - BÀI 11 LESSON 1
  | Trường Tiểu học Vị Bình 1 | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KHOA HỌC LỚP 5 - BÀI SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT
  | Trường Tiểu học Vị Bình 1 | 1 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KHOA HỌC LỚP 4 - BÀI 39 KHÔNG KHÍ BỊ Ô NHIỂM
  | Trường Tiểu học Vị Bình 1 | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Anh văn- Unit 6 lesson 1 How many lessons do you have today
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 93 lượt tải | 1 file đính kèm