Ảnh họp mặt 20/10 giáo viên trường Nàng Mau 2

Công đoàn cơ sở Nàng Mau 2

Hôm nay trong không khí phấn khởi và tự hào của phụ nữ cả nước. Kỷ niệm 89 năm TLHLHPN Việt Nam ( 20/10/1930 – 20/10/2019)

CĐCS trường Nàng Mau 2 phối hợp với BGH nhà trường tổ chức họp mặt 89 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Nhằm ôn lại truyền thống,phẩm chất tốt đẹp,vẻ vang cao quý của ngày phụ nữ Việt Nam, tuyên truyền vai trò của nữ CBCNCV nhà trường trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Tác giả: Phạm Thị Tâm
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội