• Hồ Thị Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng sư phạm
  • Điện thoại:
   0939428186
 • Hà Huy A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban
  • Điện thoại:
   0897678652
  • Email:
   hahuya@tentinh.gov.vn
 • Lê Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   01656789000
  • Email:
   leduy@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Đình T
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Điện thoại:
   0987645678
  • Email:
   ngdinht@gov.edu.vn
 • Nguyễn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên
  • Điện thoại:
   0897678652
  • Email:
   nguyena@tentinh.gov.vn
 • Phạm Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học sư phạm
  • Điện thoại:
   0365345937
  • Email:
   lanhuong2002@gmail.com
 • Võ Minh Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nữ công
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học sư phạm
  • Điện thoại:
   0778162784
 • Tran A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0935.077000
  • Email:
   trana.truong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

 • Nguyễn Hoàng Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0778360760
  • Email:
   nguyenhoangvunm1@gmail.com
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội