Kế hoạch giáo dục
Liên kết website
Quảng cáo

HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CAMTASIA

Nhằm giúp giáo viên có thêm công cụ tạo bài giảng online. Trường THCS Vĩnh Trung hướng dẫn giáo viên tham khảo sử dụng phần mềm camtasia 8

Thời tiết
Thời tiết Hà Nội