Trường mầm non Hoa Hồng được thành lập và đi vào hoạt động vào tháng 09/2012. Trường có tổng số 3 điểm, một điểm chính và hai điểm phụ. Tổng diện tích nhà trường 1360m2, trong đó diện tích phòng học là 192m2, diện tích sân chơi là 471m2. Trường được xây dựng 13 phòng trong đó 4 phòng học và 9 phòng chức năng, cùng với trang thiết bị đồ dùng đồ chơi tối thiểu để đáp ứng cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

 Sau hơn 7 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có nhiều đóng góp tích cực hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục của địa phương nhiều năm liền trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.