Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021

Cứ mỗi lần đến tháng 11 về, đến cái ngày mà cả một năm mới có một lần để nhắc học trò nhớ về Thầy Cô, nhắc đến ngày Nhà Giáo việt nam 20-11. Những người thầy giáo, cô giáo như những con đò cần mẫn chở khách sang sông mong đến ngày cập bến.

" Chuyện một con đò dãi nắng dầm mưa

Lặng lẽ chở bao dòng người xuôi ngược

Khách sang sông tiếp hành trình phía trước

Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò.." 


Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội